Informații generale

În ceea ce privește utilizarea videoconferinței în cauzele transfrontaliere, studiile au arătat că, din punct de vedere tehnic, sistemele de videoconferință utilizate în diferite state membre sunt interoperabile. În anumite state membre, echipamentele pentru videoconferință sunt disponibile la scară largă în instanțe. În lipsa obstacolelor tehnice, trebuie acordată o mai mare atenție procesului de sensibilizare a populației cu privire la utilizarea potențială a videoconferințelor, precum și creării instrumentelor practice de facilitare a videoconferinței.

În acest scop, în prezenta secțiune puteți găsi următoarele informații:

  • informații referitoare la politica generală privind videoconferințele;
  • o broșură pregătită de Consiliul Uniunii Europene care conține informații generale referitoare la cadrul juridic, problemele tehnice și bunele practici privind utilizarea transfrontalieră a videoconferinței – a se vedea documentul atașat;
  • un manual care furnizează informații mai detaliate pentru practicienii din domeniul juridic (de exemplu, judecători, grefieri și tehnicieni ai instanțelor);
  • Obținerea de probe prin videoconferință;
  • informații referitoare la facilitățile naționale care le permit practicienilor din domeniul juridic să afle dacă există sau nu echipamente pentru videoconferințe într-o anumită instanță din alt stat membru (informațiile din această secțiune se bazează pe datele furnizate de Ministerele Justiției din toate statele membre);
  • formulare dinamice care vizează în prezent doar procedurile transfrontaliere în materie civilă și comercială în temeiul Regulamentului Consiliului din 28 mai 2001 (a se vedea cadrul legislativ). Utilizându-le, instanța solicitantă poate să completeze cererea online, să verifice dacă o cerere este sau nu completă, să imprime, să salveze și să traducă cererea în limba instanței solicitate și să transmită astfel de documente pe cale electronică;
  • rezultatele proiectului „Inițiativă privind mai multe aspecte pentru îmbunătățirea videoconferințelor transfrontaliere”, implementat de statele membre participante la lucrările Grupului de experți privind videoconferințele și finanțat în cadrul programului „Justiție”. Obiectivul proiectului a fost de a promova, în cazurile transfrontaliere, utilizarea practică a videoconferințe și schimbul de bune practici și expertiză. Rezultatele proiectului se adresează judecătorilor, procurorilor și grefierilor din sistemele judiciare ale statelor membre care sunt implicați în cauze transfrontaliere, precum și personalului tehnic care organizează și asistă în procesul de utilizare a videoconferințelor.

Anexe pe această temă

Broșură  PDF (3073 Kb) en

Recomandările Consiliului - „Promovarea utilizării și partajării de bune practici privind videoconferințele transfrontaliere în domeniul justiției în statele membre și la nivelul UE”

Raport final  PDF (1210 Kb) en al Grupului de lucru al Consiliului privind e-legislație (e-justiție) – Grupul de experți pentru videoconferințe (anexele de mai jos)

Rezultatele proiectului Multi-aspect Initiative to Improve Cross-border Videoconferencing (Inițiativă privind mai multe aspecte pentru îmbunătățirea videoconferințelor transfrontaliere)  ZIP (2019 Kb) en

Ghid practic pentru aplicarea Regulamentului privind obținerea de probe  PDF (74 Kb) en

Ultima actualizare: 09/07/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.