Splošne informacije

Študije glede izvajanja videokonferenc v čezmejnih zadevah kažejo, da so s tehničnega stališča videokonferenčni sistemi, ki jih uporabljajo različne države članice, medsebojno prilagojeni.  V več državah članicah je videokonferenčna oprema v širokem obsegu na voljo v prostorih sodišč. Ker tehničnih ovir ni, bi bilo treba več pozornosti posvetiti krepitvi ozaveščenosti glede morebitne uporabe videokonferenc in oblikovanja praktičnih orodij za lažje izvajanje videokonferenc.

V ta namen so v tem oddelku na voljo naslednje informacije:

  • informacije o splošni politiki izvajanja videokonferenc;
  • knjižica Sveta Evropske unije, ki vsebuje splošne informacije o pravnem okviru, tehničnih vprašanjih in dobrih praksah pri izvajanju čezmejnih videokonferenc – glej priloženi dokument;
  • priročnik s podrobnejšimi informacijami za izvajalce (npr. sodnike, sodne uradnike in sodne tehnike);
  • pridobivanje dokazov z videokonferencami;
  • informacije o nacionalnih zmogljivostih, na podlagi katerih lahko izvajalci ugotovijo, ali je na določenem sodišču v drugi državi članici na voljo videokonferenčna oprema (informacije v tem oddelku temeljijo na podatkih, ki so jih zagotovila ministrstva za pravosodje v vseh državah članicah);
  • dinamični obrazci, ki se trenutno nanašajo le na čezmejne postopke v civilnih in gospodarskih zadevah v skladu z Uredbo Sveta z dne 28. maja 2001 (glej zakonodajni okvir). Sodišču, ki je zaprosilo, omogočajo spletno izpolnitev zaprosila, da preveri, ali je zaprosilo popolno, dokumente natisne, shrani, prevede v jezik zaprošenega sodišča in pošlje po elektronski pošti;
  • rezultati projekta „Pobuda za izboljšanje čezmejnih videokonferenc z več vidikov“, ki so ga izvedle države članice, ki so sodelovale v strokovni skupini za videokonference, financiral pa se je v okviru programa za pravosodje. Cilj projekta je bil spodbujanje praktične uporabe ter izmenjave dobrih praks in strokovnega znanja v zvezi s čezmejnimi videokonferencami. Rezultati projekta so namenjeni sodnikom, tožilcem in sodnim uradnikom iz pravosodnih organov držav članic, ki so vključeni v čezmejne zadeve, pa tudi tehničnemu osebju, ki načrtuje videokonference in pomaga pri njihovem izvajanju.

Povezane priloge

Knjižica  PDF (3073 Kb) en

Priporočila Sveta – „Spodbujanje uporabe in izmenjave najboljših praks o čezmejnih videokonferencah na področju pravosodja v državah članicah in na ravni EU“

Končno poročilo  PDF (1210 Kb) en delovne skupine Sveta za e-pravo (e-pravosodje) – strokovna skupina za videokonference (priloge v nadaljevanju):

Rezultati projekta „Pobuda za izboljšanje čezmejnih videokonferenc z več vidikov“  ZIP (2019 Kb) en

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov  PDF (74 Kb) en

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.