Obecný popis politiky

Nové technologie zpochybňují tradiční způsoby vedení soudních řízení. Nové technologie rovněž poskytují nástroje ke zvýšení účinnosti, flexibility a příhodnosti pro všechny zúčastněné – soudy, účastníky řízení a rovněž svědky.

Videokonference – pro koho a proč?

Videokonference představují nástroj, jenž má velký potenciál v souvislosti s EU a jejími 27 členskými státy.

Mnoho členských států má praktickou zkušenost s pořádáním videokonferencí mezi orgány v různých regionech téže země nebo s ostatními zeměmi.

V rámci evropského portálu e-Justice se členské státy EU dohodly, že budou společně podporovat využívání videokonferencí a výměnu zkušeností a osvědčených postupů. Tato spolupráce se uskutečňuje ve stávajícím právním rámci a respektuje vhodné procesní záruky na úrovni členských států a EU.

U přeshraničních případů je komunikace mezi justičními orgány různých členských států zásadní. Videokonference jsou jedním z možných způsobů jak takovou komunikaci zjednodušit a podpořit.

Využíváním videokonferenčního zařízení soudy získávají větší flexibilitu, co se týče svědků nebo znalců z jiných členských států a požadovaného termínu a způsobu podání jejich svědectví.

 • Z pohledu svědka nebo znalce by možnost podat svědectví bez nutnosti cestovat byla příhodnější
 • U zranitelných nebo zastrašovaných svědků videokonference snižují stres z přítomnosti v soudní síni plné lidí
 • V případě nutnosti by se prostřednictvím videokonference mohlo zajistit tlumočení
 • Videokonference rovněž snižují náklady pro všechny zúčastněné.

Právní rámec

Podle stávajících právních předpisů Evropské unie existuje řada možností pro organizování přeshraničních videokonferencí, zejména pro vyslechnutí svědka, znalce nebo oběti prostřednictvím videokonference, v souladu s právními nástroji, jako např.:

Krátký přehled právního rámce je uveden v přiložené brožuře – podrobnější informace jsou obsaženy v příručce.

Budoucí plány

Členské státy se dohodly, že by práce v oblasti podpory videokonferencí měla pokračovat. V budoucnu by za tímto účelem měly být na evropský portál e-Justice umístěny případně další nástroje. Budoucí plány by mohly zejména zahrnovat:

 • odkazy na právní předpisy EU a právní předpisy členských států o využívání videokonferencí;
 • konsolidované informace o všech soudech v členských státech s videokonferenčním zařízením;
 • praktické nástroje pro uspořádání videokonferencí (elektronické formuláře, případně v dlouhodobém horizontu rezervační systém);
 • odkazy na vnitrostátní instituce nebo dostupné příručky;
 • oddíl věnovaný příkladům videokonferencí v přeshraničních řízeních a výběr osvědčených postupů;
 • informace o vzdělávání a internetových vzdělávacích modulech;
 • odkaz na vzájemně propojené databáze tlumočníků.

Související přílohy

Brožura PDF (3072 Kb) cs

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.