Opći opis mjera

Nove tehnologije mijenjaju tradicionalne načine vođenja sudskih postupaka. Nove tehnologije nude i alate za poboljšanje učinkovitosti, fleksibilnosti i praktičnosti za sve uključene strane – sudove, stranke u postupku i svjedoke.

Videokonferencija – za koga i zašto?

Videokonferencija je alat s velikim potencijalom u kontekstu EU-a i njegovih 27 država članica.

Mnoge države članice imaju praktično iskustvo u organiziranju videokonferencija između nadležnih tijela u različitim regijama iste države ili s drugim zemljama.

U okviru europskog e-pravosuđa države članice EU-a odlučile su surađivati na promicanju upotrebe videokonferencije te razmijeniti iskustva i najbolje prakse. Njihova suradnja odvija se unutar postojećeg pravnog okvira i u skladu s postupovnim jamstvima na razini država članica i EU-a.

U prekograničnim predmetima ključna je komunikacija između pravosudnih tijela različitih država članica. Videokonferencija je jedan od mogućih načina olakšavanja i poticanja takve komunikacije.

Videokonferencijska oprema omogućuje sudovima veću fleksibilnost u određivanju kada će i kako svjedoci ili vještaci iz drugih država članica davati iskaze.

 • Svjedocima ili vještacima može biti praktičnije dati iskaz, a da ne moraju putovati
 • Osjetljivi ili zastrašeni svjedoci bit će izloženi manjem stresu nego u sudnici punoj ljudi
 • Ako je potrebno, videokonferencijom se može osigurati i tumačenje
 • Organiziranjem videokonferencija smanjuju se i troškovi svih uključenih strana.

Zakonodavni okvir

U postojećem zakonodavstvu Europske unije postoje brojne mogućnosti za organiziranje prekograničnih videokonferencija, posebno za saslušanje svjedoka, vještaka ili žrtava putem videokonferencije, u skladu s pravnim instrumentima kao što su:

Kratki pregled pravnog okvira dostupan je u priloženoj knjižici; podrobnije informacije sadržane su u uputama.

Planovi za budućnost

Države članice dogovorile su se da će nastaviti raditi na olakšavanju organizacije videokonferencija. U budućnosti bi, prema potrebi, na europski portal e-pravosuđe trebalo staviti i druge alate za tu svrhu. To bi moglo uključivati:

 • poveznice na zakonodavstvo EU-a i država članica kojim je uređena upotreba videokonferencija
 • konsolidirane podatke o svim sudovima s opremom za održavanje videokonferencija u državama članicama
 • alate za praktično organiziranje videokonferencija (elektroničke obrasce, dugoročno možda i sustav za rezerviranje)
 • poveznice na nacionalne upute ili priručnike, ako postoje
 • odjeljak s primjerima upotrebe videokonferencije u prekograničnim postupcima i zbirku najboljih praksi
 • informacije o osposobljavanju i modulima za osposobljavanje dostupnima na internetu
 • poveznicu na međusobno povezane baze podataka o tumačima.

Ostali privici

Knjižica PDF (3073 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.