A szakpolitika általános leírása

Az új technológiák kihívást támasztanak a bírósági eljárások lefolytatásának hagyományos módjaival szemben. Az új technológiák emellett az összes érintett – a bíróságok, az eljárásban résztvevő felek és a tanúk – számára hatékonyságot, a rugalmasságot és a kényelmet javító eszközökkel is szolgálnak.

Videokonferencia – kinek és miért?

A videokonferencia olyan eszköz, amely nagy lehetőségeket rejt magában az EU és 27 tagállama számára.

Több tagállam rendelkezik gyakorlati tapasztalatokkal a videokonferenciák szervezése terén, az országon belül különböző régiók különböző hatóságai között vagy akár más országokkal.

Az EU tagállamai az európai e-igazságszolgáltatás keretében megállapodtak, hogy együttműködnek a videokonferencia alkalmazásának elősegítése érdekében és megosztják egymással tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat. Ezt a tevékenységet a meglévő jogi kereteken belül és a tagállami és uniós szintű eljárási garanciák tiszteletben tartásával végzik.

A határon átnyúló ügyekben alapvető jelentőséggel bír a különböző tagállamok igazságügyi hatóságai közötti kommunikáció. A videokonferencia e kommunikáció megkönnyítésének és ösztönzésének egyik lehetséges módja.

A videokonferencia-berendezések használata nagyobb rugalmasságot biztosít a bíróságok számára a tekintetben, hogy mikor és hogyan hallgassák meg a más tagállamokból származó tanúkat vagy szakértőket.

 • A tanú vagy szakértő szempontjából kényelmesebb lehet, ha meghallgatásához nem kell utaznia
 • A kiszolgáltatott helyzetben levő vagy megfélemlített tanúk számára a videokonferencia kisebb megterhelést jelent, mint egy emberekkel teli tárgyalóteremben való meghallgatás
 • Szükség esetén a tolmácsolás is biztosítható lehet videokonferencia útján
 • A videokonferencia alkalmazása emellett az összes érintett számára csökkenti a költségeket.

A jogszabályi keretek

A jelenlegi uniós jogszabályok számos lehetőséget biztosítanak videokonferencia szervezésére határokon átnyúló ügyekben, főként a tanúk, szakértők vagy sértettek videokonferencia útján történő meghallgatására, az alábbi jogi aktusokkal összhangban:

A csatolt tájékoztató füzet rövid áttekintést nyújt a jogszabályi keretekről – részletesebb információkat a kézikönyv tartalmaz.

Jövőbeli tervek

A tagállamok megállapodtak arról, hogy folytatni kell a videokonferenciák alkalmazásának megkönnyítésére irányuló munkát. A jövőben ennek érdekében – szükség esetén – további eszközöket kell elhelyezni az Európai Igazságügyi Portálon. A jövőbeli tervek között különösen az alábbiak szerepelhetnek:

 • a videokonferencia alkalmazását szabályozó uniós, illetve tagállami jogszabályokra mutató hivatkozások;
 • összesített információk a videokonferencia-berendezéssel rendelkező valamennyi tagállami bíróságról;
 • a videokonferenciák gyakorlati szervezését szolgáló eszközök (elektronikus formanyomtatványok, hosszú távon esetleg egy foglalási rendszer);
 • a tagállami útmutatókra vagy kézikönyvekre mutató hivatkozások, ahol ilyenek rendelkezésre állnak;
 • a határokon átnyúló eljárásokban szervezett videokonferenciák példáit tartalmazó rész, valamint a bevált gyakorlatokat összefoglaló gyűjtemény;
 • a képzésre vonatkozó információk, és online képzési modulok;
 • a tolmácsokat tartalmazó összekapcsolt adatbázisokra mutató hivatkozás.

Kapcsolódó dokumentumok

Tájékoztató füzet PDF (3078 Kb) hu

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.