Bendras politikos apibūdinimas

Naujos technologijos – tai iššūkis tradiciniams teismo proceso vedimo būdams. Taikant naujas technologijas galima gerinti teismo proceso veiksmingumą ir lankstumą, be to, visiems jo dalyviams – teismams, teismo proceso šalims ir liudytojams – užtikrinamas didesnis patogumas.

Vaizdo konferencijos. Kam ir kodėl?

Vaizdo konferencijos – tai didelį potencialą ES ir jos 27 valstybėse narėse turinti priemonė.

Daug valstybių narių turi skirtingose tos pačios šalies regionuose ar skirtingose šalyse esančių institucijų vaizdo konferencijų organizavimo praktinės patirties.

ES valstybės narės susitarė bendradarbiauti Europos e. teisingumo sistemoje, skatindamos rengti vaizdo konferencijas ir keistis patirtimi bei geriausia praktika. Toks bendradarbiavimas vyksta taikant galiojančius teisės aktus ir laikantis valstybių narių ir ES lygmeniu galiojančių procesinių apsaugos priemonių.

Įvairių valstybių narių teisminės valdžios institucijų bendravimas nagrinėjant tarpvalstybines bylas yra itin svarbus. Vaizdo konferencijos – tai viena iš galimybių supaprastinti ir paskatinti tokį bendravimą.

Kai naudojama vaizdo konferencijų įranga, teismai gali lanksčiau nustatyti, kada ir kaip liudytojai ar ekspertai iš kitų valstybių narių turi duoti parodymus.

 • Liudytojui ar ekspertui galėtų būti patogiau duoti parodymus nevykstant į kitą vietą
 • Pažeidžiamiems ar įbaugintiems liudytojams sumažinama įtampa, kurią jie patirtų teismo salėje, pilnoje žmonių
 • Jei reikia, rengiant vaizdo konferencijas gali būti užtikrintas vertimas žodžiu
 • Be to, rengiant vaizdo konferencijas sumažinamos visų dalyvių išlaidos.

Teisės aktai

Dabartiniais Europos Sąjungos teisės aktais numatyta daug galimybių tarpvalstybinėms vaizdo konferencijoms rengti, visų pirma naudojantis vaizdo konferencijų priemonėmis apklausti liudytojus, ekspertus ar nukentėjusiuosius asmenis, pagal šiuos teisės aktus:

Teisės aktai trumpai apibendrinami pridedamoje brošiūroje. Išsamesnės informacijos galite rasti vadove.

Ateities planai

Valstybės narės susitarė toliau stengtis sudaryti palankesnes sąlygas vaizdo konferencijoms rengti. Tuo tikslu ateityje Europos e. teisingumo portale tam tikrais atvejais turėtų būti pateikiamos papildomos priemonės. Ateityje galima numatyti:

 • pateikti nuorodas į ES ir valstybių narių teisės aktus, kuriais reglamentuojamas vaizdo konferencijų naudojimas;
 • pateikti bendrą informaciją apie visus valstybių narių teismus, turinčius priemones vaizdo konferencijoms rengti;
 • praktines vaizdo konferencijų organizavimo priemones (elektronines formas, ateityje gali būti naudojama išankstinio užsakymo sistema);
 • pateikti nuorodas į nacionalines instrukcijas ar vadovus, jei tokių yra;
 • parengti skyrių, kuriame būtų pateikti tarpvalstybiniuose teismo procesuose rengiamų vaizdo konferencijų pavyzdžiai, taip pat surinkta geriausia praktika;
 • pateikti informaciją apie mokymą ir internetinio mokymo modulius;
 • pateikti nuorodą į tarpusavyje susijusias vertėjų žodžiu duomenų bazes.

Susiję priedai

Brošiūra PDF (3069 Kb) lt

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.