Descriere generală a politicii

Noile tehnologii reprezintă o provocare la adresa modalităților tradiționale de desfășurare a procedurilor judiciare. De asemenea, noile tehnologii furnizează instrumente pentru îmbunătățirea eficienței, a flexibilității și a confortului tuturor celor implicați – instanțe, părțile la proces, precum și martori.

Utilizarea videoconferinței – pentru cine și de ce?

Utilizarea videoconferinței reprezintă un instrument cu un potențial extraordinar în contextul UE și al celor 27 de state membre ale acesteia.

Numeroase state membre au experiență practică în organizarea de videoconferințe între autoritățile din diferite regiuni ale aceleiași țări sau cu alte țări.

În cadrul e-Justiției europene, statele membre UE au convenit să colaboreze pentru a promova utilizarea videoconferințelor și pentru a face schimb de experiență și de cele mai bune practici. O astfel de colaborare are loc în cadrul juridic actual și respectă garanțiile procedurale existente la nivel de stat membru și UE.

În ceea ce privește cauzele transfrontaliere, comunicarea între autoritățile judiciare din diferite state membre este esențială. Utilizarea videoconferinței reprezintă una dintre modalitățile posibile de simplificare și încurajare a unei astfel de comunicări.

Utilizarea echipamentelor pentru videoconferințe oferă instanțelor o mai mare flexibilitate cu privire la momentul și modul în care martorilor sau experților din alte state membre li se solicită să aducă probe.

 • Din punct de vedere al martorului sau al expertului, furnizarea de probe fără necesitatea unei deplasări este mult mai convenabilă
 • În ceea ce îi privește pe martorii vulnerabili sau intimidați, videoconferințele reduc stresul implicat de confruntarea unei săli de judecată pline de oameni
 • Interpretarea poate fi furnizată prin intermediul videoconferințelor, după caz
 • De asemenea, utilizarea videoconferinței diminuează costurile pentru toți cei implicați.

Cadrul legislativ

Există numeroase posibilități de organizare a videoconferințelor transfrontaliere în temeiul legislației UE existente, în special pentru desfășurarea audierii martorilor, a experților sau a victimelor prin intermediul videoconferințelor, în conformitate cu instrumente juridice cum ar fi:

Rezumatul cadrului juridic este furnizat în broșura atașată – mai multe informații detaliate sunt  prevăzute în manual.

Planuri viitoare

Statele membre au convenit să continue colaborarea în ceea ce privește facilitarea utilizării videoconferințelor.  Pe viitor, după caz, vor fi introduse pe portalul european e-Justiție instrumente suplimentare în acest sens. Planurile viitoare includ, în special:

 • link-uri către legislația UE și legislația statelor membre care reglementează utilizarea videoconferințelor;
 • consolidarea informațiilor din toate instanțele statelor membre care dispun de facilități pentru videoconferințe;
 • instrumente pentru programarea practică a videoconferințelor (formulare electronice, un posibil sistem de programare pe termen lung);
 • link-uri către instrucțiunile sau manualele naționale, acolo unde acestea sunt disponibile;
 • o secțiune cu exemple de videoconferințe în cadrul procedurilor transfrontaliere și o sinteză a celor mai bune practici;
 • informații privind pregătirea profesională și module de pregătire profesională online;
 • un link către bazele de date interconectate ale interpreților.

Fişiere relevante

Broșură PDF (3081 Kb) ro

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.