Splošen opis politik

Nove tehnologije pomenijo izziv za utečene načine izvajanja sodnih postopkov. Nove tehnologije zagotavljajo tudi orodja za izboljšanje učinkovitosti, prožnosti in prikladnosti za vse vpletene – sodišča, stranke v postopku in tudi priče.

Izvajanje videokonferenc – za koga in zakaj?

Izvajanje videokonferenc je orodje, ki ima velik potencial v okviru EU in njenih 27 držav članic.

Veliko držav članic ima praktične izkušnje pri organizaciji videokonferenc med organi v različnih regijah posamezne države ali med organi iz drugih držav.

V okviru evropskega e-pravosodja so se države članice EU dogovorile, da bodo sodelovale pri spodbujanju uporabe videokonferenc ter si izmenjevale izkušnje in najboljše prakse. Države članice sodelujejo v veljavnem pravnem okviru in spoštujejo procesna jamstva na ravni držav članic in EU.

V čezmejnih zadevah je komuniciranje med pravosodnimi organi različnih držav članic bistvenega pomena. Izvajanje videokonferenc je eden izmed možnih načinov poenostavljanja in spodbujanja takšnega komuniciranja.

Uporaba videokonferenčne opreme sodiščem omogoča večjo prožnost glede kraja in načina podajanja dokazov prič ali izvedencev iz drugih držav članic.

 • Priči ali izvedencu je morda lažje podati dokaze, ne da bi jim bilo treba potovati
 • Za ranljive ali ustrahovane priče zmanjšuje stopnjo stresa zaradi soočanja s polno sodno dvorano ljudi
 • Po potrebi se lahko z videokonferenco zagotovi tudi tolmačenje
 • Izvajanje videokonferenc znižuje tudi stroške vseh vpletenih.

Zakonodajni okvir

Na podlagi veljavne zakonodaje Evropske unije obstaja veliko možnosti organiziranja čezmejnih videokonferenc, zlasti za izvajanje zaslišanj prič, izvedencev ali žrtev s pomočjo videokonferenc, in sicer v skladu z naslednjimi pravnimi akti:

V priloženi knjižici je na voljo kratek pregled pravnega okvira – podrobnejše informacije so na voljo v priročniku.

Prihodnji načrti

Države članice so se sporazumele o nadaljevanju lajšanja izvajanja videokonferenc. V prihodnosti bodo v evropski portal e-pravosodja po potrebi nameščena tudi druga orodja. Zlasti bi bile v prihodnjih načrtih lahko:

 • povezave do zakonodaje EU in zakonodaje držav članic, ki ureja izvajanje videokonferenc,
 • prečiščene informacije o vseh sodiščih z videokonferenčnimi zmogljivostmi v državah članicah,
 • orodja za praktično ureditev videokonferenc (elektronski obrazci, dolgoročno po možnosti sistem rezervacij),
 • povezave do nacionalnih navodil ali priročnikov, če so na voljo,
 • oddelek o primerih izvajanja videokonferenc v čezmejnih postopkih in zbirka najboljših praks,
 • informacije o usposabljanju in spletnih modulih usposabljanja,
 • povezave do medsebojno povezanih podatkovnih zbirk tolmačev.

Sorodni dokumenti

Knjižica PDF (3070 Kb) sl

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.