Наръчник

3.3.1. Записи и използване на документи

62. В повечето случаи видеоконферентните производствата не изискват запис, различен от този, който обикновено се прави при такива производства.

В случаите, когато искането за използване на видеоконференция съдържа и искане за записване на видеоконферентното производство, молещият орган е задължен, когато е необходимо, да уреди предоставянето на записващо оборудване на замоления орган, с цел показанията да бъдат записани от замоления орган в правилния формат.

В зависимост от участващата държава-членка към видеозаписите на производствата могат да се прилагат ограничения.

63. От страните се очаква да са предвидили какви документи ще бъдат необходими в хода на производството и да са направили предварително копия за участниците.

Страните следва да положат усилия да се договорят за това. Обикновено е най-удобно да се подготви предварително пакет от копията на документите, който след това да бъде изпратен от молещия орган на замоления орган.

Ако е технически възможно, документите биха могли да се представят, като се използва отделната камера за документи, съставляваща част от видеоконферентното оборудване.

64. В определени случаи камерата за документи не е достатъчна за обмена на документи. Клиентът и адвокатът, например, трудно могат да обсъдят посредством камера представените документи насаме. Ето защо е по-удобно да се използва изпратено по факс копие на документа.

65. За обмена на документи, освен видеоконферентни връзки би могло да се предвидят също общи хранилища или сървъри за документи.

Тези средства се използват все повече при обмена на информация, но в рамките на съдебната система е необходимо да се подходи още по-внимателно, за да се гарантира, че всяко такова хранилище е сигурно, на разположение на страните и че до него имат достъп само упълномощените страни, свързани с делото. Би могло да се създадат такива хранилища с компютърен достъп както при молещия, така и при замоления орган.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.