Příručka

3.3.1. Záznamy a používání dokumentů

62. Ve většině případů nevyžaduje řízení za použití videokonference žádné jiné záznamy než ty, které by ohledně daného řízení byly běžně provedeny.

V případech, kdy žádost o videokonferenci požaduje i záznam videokonference, je dožadující orgán povinen zajistit, že záznamové zařízení bude poskytnuto dožádanému soudu, je-li to třeba, aby mohla být výpověď dožádaným orgánem zaznamenána ve správném formátu.

Videozáznam řízení může podléhat omezením v závislosti na zapojených členských státech.

63. Očekává se, že strany budou muset předjímat, které dokumenty budou v průběhu soudního řízení požadovány, a že udělají předem kopie, které dají účastníkům řízení k dispozici.

Strany by se měly snažit v této věci dohodnout. Obvykle bude nanejvýš vhodné, aby byl předem připraven soubor kopií dokumentů, který pak dožadující orgán zašle dožádanému orgánu.

Je-li to technicky možné, mohly by být dokumenty předkládány za použití samostatné kamery na dokumenty jako součásti zařízení pro videokonference.

64. V některých situacích není kamera na dokumenty pro výměnu dokumentů dostatečným prostředkem. Využití kamery na dokumenty například není možné, když klient a právník o předložených dokumentech jednají soukromě. Může být tudíž dostupnější faxová kopie dokumentu.

65. Pro výměnu dokumentů je možné videokonferenci doplnit o společný zdroj dokumentů nebo o servery s dokumenty.

Tyto kapacity se pro sdílení informací používají stále častěji, ale v kontextu justice je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění toho, aby každý takový zdroj byl bezpečný, stranám snadno dostupný a aby k němu měly přístup pouze pověřené strany, které mají co do činění s daným případem. Takové zdroje by mohly být dostupné prostřednictvím počítačů na obou místech dožadujícího a dožádaného orgánu.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.