Příručka

3.2. Obecné uspořádání a zásady kvality

47. Videokonferenční systém by měl být sestaven tak, aby poskytoval dotyčným osobám přesný obraz toho, co se děje na zahraničním místě připojení (dožadujícího nebo dožádaného orgánu).

Pokud jde o kvalitu video a audio spojení, měly by být dostatečně zohledněny zájmy dotčených osob. Proto musí být systém pro videokonference velmi kvalitní. Pouze v takovém případě představuje výslech za použití videokonference rozumnou alternativu přímého výslechu.

Tento požadavek konkrétně znamená, že zvuky i obrazy musí být přesně synchronizovány a reprodukovány bez jakéhokoli postřehnutelného zpoždění. Dále by měl být jasně postřehnutelný vnější vzhled, výrazy tváře a gesta dotyčných osob.

Zařízení pro videokonference

48. Pro usnadnění využívání zařízení pro videokonference by veškeré součásti zařízení měly být pokud možno standardizované na základě téhož typu zařízení téže konfigurace.

Zařízení pro videokonference by mělo být pokud možno integrováno do stávajícího pracovního uspořádání a infrastruktury soudní síně.

Zařízení pro videokonference by v soudní síni mělo být pokud možno co nejvíce instalováno a používáno takovým způsobem, aby vytvářelo atmosféru tradičního soudního jednání. Následující oddíly se zabývají různými aspekty obrazu, osvětlení, zvuku a umístění a užívání zařízení (kamer, mikrofonů a obrazovek).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.