Příručka

3.2.2. Zařízení pro videokonference - Zvuk

Řeč

Je třeba, aby řeč byla vždy srozumitelná a žádná slova by se v průběhu videokonference neměla ztratit.

Kvalita zvuku musí být trvalá, bez vnějších narušení. Je třeba se vyhnout nebezpečí, že se kvalita řeči sníží v důsledku komprese řeči. To znamená, že je třeba splnit určité požadavky, pokud jde o synchronizaci rtů (zpoždění méně než 0,15 vteřiny), odstranění ozvěny, šumu na pozadí a dozvuku.

Tyto obavy mají zvláštní význam v situacích, kdy jsou do videokonference zapojeni tlumočníci. Pro soudce a soudního úředníka je vhodné, aby byl schopen upravit hlasitost na místě, a tak kompenzoval rozdíly v úrovni hovorových proudů.

Mikrofony

Mikrofony by měly být umístěny tak, aby bylo všem mluvčím ve druhé místnosti jasně rozumět a aby nedocházelo k žádnému zkreslování způsobenému šumem na pozadí.

Mikrofony mohou být zabudované (do stolů nebo jinam) a měly by být pokud možno zabezpečené proti odposlechu, citlivé, pokud jde o směr, a vybaveny tlačítkem na vypnutí zvuku.

Během jednání může dojít k situacím, kdy je třeba, aby soudní zaměstnanci byli schopni mikrofony vypnout (např. konzultace strany s jejím právníkem).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.