Příručka

3.3. Ovládání zařízení pro videokonference

Přenosné zařízení

58. Přenosné zařízení (obrazovka + kamera + reproduktor + mikrofon + příslušenství) by mělo být využitelné buď v různých kombinacích nebo ve spojení s pevně instalovaným zařízením.

Toto zařízení by se mělo dát snadno převážet (nemusí být tedy nutně opatřeno kolečky), musí být snadné jej přemisťovat mezi dvěma různými místy a musí být, pokud jde o použití, flexibilní. V důsledku toho se u kvality přenosného zařízení vyskytuje více omezení než u pevně instalovaného (např. pokud jde o počet účastníků, kteří mohou být zároveň zřetelně filmováni).

59. Přenosné zařízení je vhodné pro použití v případě poruchy zařízení pro výslech svědků (např. na žádost jiné země), jako dočasný doplněk pevně instalovaného zařízení nebo na zvláštních místech, jako jsou vězeňské nemocnice.

Přenosné zařízení může být nicméně do určité míry křehké a náročné na ovládání, neboť může vyžadovat například časově náročné úpravy postavení kamer, aby odpovídaly novým místům (je těžké použít přednastavená postavení).

Ovládání zařízení pro videokonference

60. Ovládání videokonferenčního systému je nejpohodlnější prostřednictvím dotykové obrazovky. Přínosem je, pokud je ovládání vstřícné k uživateli (tj. co nejjednodušší) a skládá se pouze z omezeného počtu úkonů, například zapnutí/vypnutí, navázání a ukončení spojení a přihlášení/odhlášení.

61. V průběhu použití by audiovizuální řešení nemělo vyžadovat zásah obsluhy. Nastanou-li problémy, měla by být obsluha schopna zavolat pomocnou službu. O tom, zda bude takto narušená videokonference ukončena, rozhodne soudce.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.