Příručka

5. Příloha II - Technické normy

79. Video- a audiokomunikační zařízení pro konference by mělo splňovat minimální průmyslové normy pro usnadnění místní a globální interoperability. Níže jsou uvedeny obecné průmyslové normy (zejména Mezinárodní telekomunikační unie (ITU)).

Video

80. Normy H.320 a H.310 pro video přes ISDN. K těmto normám patří i pokyny týkající se video-komprese a přenosu a audio signálů a kontrolních signálů. Pokud se videosystém jednoho výrobce používá v kombinaci s přístroji jiné značky, používají oba videosystémy automaticky jako společného jmenovatele normu H.320. H.310 je norma pro rychlejší připojení ISDN.

81. Norma H.323 pro video přes internet Norma H.323 poskytuje základ pro audio- a videokomunikaci a pro datovou komunikaci prostřednictvím internetových sítí založených na protokolu. Dodržování normy H.323 umožňuje součinnost multimediálních výrobků a aplikací různého původu, což uživatelům umožňuje komunikaci bez obav o slučitelnost.

Datová konference

82. Norma T.120 pro datovou konferenci. T.120 je protokol pro sdílení dat pro vícebodovou datovou komunikaci v multimediálním konferenčním prostředí. Umožňuje spolupráci založenou na principu whiteboard, přenosy souborů, grafické prezentace a sdílení aplikací.

Obraz a audio

83. H.263 a H.264. Norma kvality obrazu 30 obrazů za vteřinu formát CIF od 336 do 384 kbps (kilobitů za vteřinu) Norma 30 obrazů za vteřinu zajišťuje kvalitu obrazu blížící se kvalitě obrazu televizního vysílání. Příkladem norem ITU, které splňují tento požadavek, jsou například H.263 a H.264.

84. H.239 - Obraz v obraze (PIP). Obraz v obraze nebo norma Duo Video H.239 kodeku umožňuje, aby na monitoru zobrazil minimálně dva obrazy.

85. Normy pro kódování zvuku: G.711 (Pulsní kódová modulace (PCM) hlasových frekvencí), G.722 (7 kHz kódování zvuku při 64 kbit/s); G.722.1 (kódování s nízkou komplexitou při 24 a 32 kbit/s pro obsluhu „hands-free“ v systémech s nízkou ztrátou obrazů)

86. Mikrofony s odstraněním ozvěny s frekvenční odezvou 100 až 7.000 Hz, odpojením zvuku, zapínáním/vypínáním a úplným dvousměrným zvukem.

87. H.281 – protokol kontroly kamery na vzdálenějším konci pro videokonference používající normu H.224. H.281 je norma pro kontrolní protokol místní a vzdálené kamery pro ISDN (H.320) videokonference, pro kameru (kamery) s manuálním i přednastaveným snímáním, nakláněním a transfokací.

Kanály, šířka přenosového pásma a přemostění

88. Alespoň 6 kanálů pro videokonferenční systémy v místnosti využívající systém ISDN nebo videosystémy, které je možné spustit jako jedinou aplikaci na osobním počítači nebo větším systému v celé místnosti, by mělo mít kapacitu pro využití tří linek ISDN. Tato kapacita je nutná k dosažení 384 kbps při 30 obrazech za sekundu. Obecně platí, že čím větší je šířka přenosového pásma okruhu spojení a síla zpracování kodeku, tím lepší je kvalita obrazu, zejména na velkých obrazovkách.

89. Normy pro kodeky: H.261, H.263 a H.264. Primární funkcí kodeku je komprimovat a dekomprimovat video a audio. Zařízení běžně známé jako „distribuční zesilovač“ dokáže poskytovat více identických výstupů z jediného systému výstupu.

90. Normy BONDING (Bandwidth on Demand Inter-Networking Group) (pouze ISDN a H.320) pro inverzní multiplexery. Inverzní multiplexery spojují individuální kanály 56K nebo 64K, aby tak vytvořily širší přenosové pásmo, které znamená lepší kvalitu obrazu.

91. Norma H.243 - H.320/H.323 pro technologii přemostění Vícebodovým přemosťujícím zařízením se zabývá norma H.243. Vícebodové přemostění spojuje všechny účastníky tím, že umožní videokonferenčnímu systému spojit více než dvě místa.

92. H.460 je norma pro přenášení signálů pro videokonference H.323 přes bezpečnostní brány (firewalls) a pro přenos síťové adresy (NAT). H.460.18 a H.460.19 jsou normami, které umožňují zařízením H.323 vyměňovat signály a media přes hranice uložené NAT a bezpečnostními bránami.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.