Příručka

2.1 Přípravná opatření

13.V přeshraničním soudním řízení je cílem uspořádat videokonferenci tak, aby se pokud možno co nejvíce podobala obvyklé praxi u jakéhokoli soudu, kde se vypovídá v rámci veřejného jednání. V porovnání s vnitrostátními soudními řízeními existují u přeshraničních řízení spíše malé rozdíly. Uspořádání přeshraničního výslechu za použití videokonference vyžaduje, aby byla přijata určitá formální opatření.

14.V občanských a obchodních věcech se pro žádost o dokazování prostřednictvím videokonference použijí jednotné formuláře. Tyto formuláře jsou dostupné na webových stránkách evropského justičního atlasu Evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech.

15.V trestních věcech není použití určitého formuláře žádosti nebo vzoru žádosti povinné. Evropská justiční síť v trestních věcech vypracovala vzor pro žádosti o právní pomoc. Při použití vzoru budou moci dožadující a dožádaný orgán navázat přímé kontakty ohledně obsahu nebo vyřizování žádosti o právní pomoc. (viz příloha III).

16.Žádosti je možné poslat poštou, kurýrem, faxem (všechny členské státy) nebo elektronicky (ne do všech členských států). Některé podrobnosti o pravidlech platných ve členských státech lze nalézt na webových stránkách evropských soudních sítí.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.