Příručka

3.1. Základní informace ohledně technických požadavků

45. Tento oddíl průvodce se zabývá technickými aspekty videokonferencí a zařízení pro videokonference. To zahrnuje umístění kamer, osvětlení, obrazovek a mikrofonů. Poskytnuté zařízení by mělo být vybráno a sestaveno tak, aby co nejlépe podporovalo různé kroky v soudním jednání. Podrobné technické normy pro videokonference jsou obsaženy v příloze II.

Zásada věrohodnosti

46. Cílem je uspořádat videokonferenci tak, aby se pokud možno co nejvíce podobala obvyklé praxi u jakéhokoli soudu, kde se vypovídá v rámci veřejného jednání. Za účelem maximální prospěšnosti je třeba vzít na vědomí několik rozdílů. Některé záležitosti, které jsou při konvenčním způsobu podávání výpovědi považovány za samozřejmé, získávají při využití videokonference jiný rozměr: například zajištění toho, aby svědek chápal praktické uspořádání videokonference a aby věděl, kdo jsou jednotlivé strany videokonference a jakou má každá z nich úlohu. Níže je navržen určitý seznam praktických doporučení, která podporují osvědčené postupy při využívání videokonference:

  • Při výslechu svědka v zahraničí za pomoci videokonference je třeba vzít v úvahu rozdíly v časových pásmech. V úvahu je třeba brát rovněž časové možnosti svědka, stran, jejich zástupců a soudu.
  • Zařízení pro videokonferenci by v soudní síni mělo být pokud možno co nejvíce instalováno a používáno takovým způsobem, aby podporovalo pocit uživatele, že se účastní tradičního soudního jednání.
  • Osoby účastnící se videokonference si musí být vědomy toho, že i s těmi nejmodernějšími systémy, které jsou v současné době k dispozici, dochází k mírnému zpoždění mezi přijímáním obrazu a doprovodného zvuku. Jestliže to není patřičně zohledněno, může docházet ke „skákaní do řeči“ svědkovi, jehož hlas může být slyšet ještě zlomek sekundy poté, co se na obrazovce zdá, že už domluvil.
  • S využitím současné technologie je kvalita obrazu dobrá, ale není tak dobrá jako obraz v televizi. Kvalita obrazu se zlepší, pokud osoby objevující se na monitorech během videokonference omezí své pohyby na minimum.
Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.