Håndbog

3.2.  Generelle arrangementer og kvalitetsprincipper

47. Videokonferencesystemet bør opstilles på en sådan måde, at de berørte personer får et præcist billede af, hvad der foregår på fjernstedet (den anmodende eller den anmodede myndigheds sted). For så vidt angår kvaliteten af lyd- og billedforbindelsen bør der tages tilstrækkeligt hensyn til de berørte personers interesser. Videokonferencesystemet bør derfor være af høj kvalitet. Kun hvis dette er tilfældet, vil en afhøring foretaget ved videokonference blive et rimeligt alternativ til en afhøring ansigt til ansigt. Dette indebærer mere specifikt, at lyd og billede skal passe præcist sammen og gengives uden nogen mærkbar forsinkelse. Desuden skal de pågældende personers ydre fremtræden, ansigtsudtryk og bevægelser være klart registrerbare.

Videokonferenceudstyr

48. For at gøre det lettere at bruge videokonferenceudstyr bør alle de forskellige dele af udstyret så vidt muligt standardiseres på grundlag af de samme typer udstyr og den samme konfiguration. Videokonferenceudstyret bør om muligt integreres i de etablerede arbejdsordninger og infrastrukturer i retssalen. I retssalen bør videokonferenceværktøjerne i videst muligt omfang installeres og bruges på en sådan måde, at det skaber en fornemmelse af at deltage i et almin-deligt retsmøde. I de følgende punkter gennemgås de forskellige aspekter af billede, lys, lyd og placering og brug af udstyr (kameraer, mikrofoner og skærme).

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.