Håndbog

3.2.2. Videokonferenceudsty - Lyd

Tale

56. Tale skal altid være umiddelbart forståelig, og ingen ord må gå tabt under en videokonference. Lydkvaliteten skal være stabil uden uvedkommende interferens.

Risikoen for, at kvaliteten af talegengivelsen forringes på grund af talekompression, bør undgås. Dette betyder, at visse krav med hensyn til læbesynkronitet (en forsinkelse på under 0,15 sek.), fjernelse af ekko og baggrundsstøj og efterklang skal opfyldes.

Sådanne hensyn er særlig vigtige i situationer, hvor der deltager tolke i en videokonference. Dommeren og retspersonalet bør kunne tilpasse lydniveauet på stedet for at kompensere for forskelle med hensyn til, hvor højt der tales.

Mikrofoner

57. Mikrofonerne bør placeres på en sådan måde, at alle deltagerne er klart forståelige uden forvrængninger på grund af baggrundsstøj.

Mikrofoner kan være indbyggede (i borde eller andre steder) og skal helst være sikret mod aflytning, retningsfølsomme og udstyret med en muteknap.

Under afhøringen kan der være situationer, hvor retspersonalet har behov for at kunne lukke for mikrofonerne (f.eks. hvis en part skal rådføre sig med sin advokat).

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.