Håndbog

3.3.2. Multipunktforbindelser og bridging

66. Ved grænseoverskridende videokonferencer bør systemet hos den anmodende myndighed også kunne kobles på systemerne hos den anmodede myndighed. Normalt indebærer den grænseoverskridende videokonference etablering af en billed- og lydforbindelse mellem to steder (punkt til punkt), det sted, hvor den anmodende myndighed befinder sig, og det sted, hvor den anmodede myndighed befinder sig. I nogle sager kan det være nødvendigt at etablere en forbindelse mellem flere end to steder samtidigt (multipunkt). Dette kan f.eks. være tilfældet, når en tolk er koblet til retsforhandlingerne fra et tredje sted. Forbindelserne kan etableres ved at anvende en tredjepart som bro.

67. Punkt til punkt-forbindelser og multipunktforbindelser bør også overholde de internationale standarder for videokonference. Disse standarder er udarbejdet af Den Internationale Telekommunikationsunion (ITU). Der findes en detaljeret liste i bilag II til denne vejledning. Den grænseoverskridende forbindelse mellem videokonferencesystemer bør også være sikret på en sådan måde, at det forhindrer, at tredjeparter ulovligt kan aflytte optagelserne. Hvis der anvendes en IP til IP-forbindelse, skal de deltagende retter træffe aftale om krypteringsmetoden.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.