Εγχειρίδιο

Ο ανά χείρας οδηγός καλύπτει τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εικονοτηλεδιασκέψεων σε διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πραγματεύεται τις οργανωτικές, τεχνικές και νομικές πτυχές της χρήσης τεχνολογίας εικονοτηλεδιασκέψεων. Επίσης, αναλύει τα της χρησιμοποίησης εξοπλισμού σε αίθουσες δικαστηρίων και αίθουσες εξέτασης μαρτύρων, καθώς και τα της χρησιμοποίησης φορητού εξοπλισμού. Οι κατευθύνσεις εφαρμόζονται σε περιπτώσεις όπου η εικονοτηλεδιάσκεψη χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε φάση της δικαστικής διαδικασίας, και ειδικότερα για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε σημεία που βρίσκονται σε απόσταση και δη σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οδηγός για τις εικονοτηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο διασυνοριακών διαδικασιών (PDF)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

1.1. Πεδίο εφαρμογής και ιστορικό

1.2. Επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

2.1. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις

2.2. Η παραγγελία

2.3. Οι απαραίτητες προετοιμασίες

2.4. Διερμηνεία

2.5. Εξέταση μαρτύρων

2.6. Πρακτικά της εξέτασης μαρτύρων

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ

3.1. Γενικές πληροφορίες για τις τεχνικές απαιτήσεις

3.2. Γενικές ρυθμίσεις και αρχές ποιότητας

3.2.1. Εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης - Εικόνα

3.2.2. Εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης - ήχος

3.3. Χειρισμός του εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης

3.3.1. Μαγνητοσκοπήσεις και χρησιμοποίηση εγγράφων

3.3.2. Πολυσημειακές συνδέσεις και γεφύρωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA

4. Παραρτημα Ι - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΟΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

4.1. Το νομικό πλαίσιο σε ποινικές υποθέσεις

4.2. Το νομικό πλαίσιο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

5. Παραρτημα II –  Τεχνικεσ προδιαγραφεσ

6. Παραρτημα III – Βασικεσ Ενεργειεσ για τη Χρηση της Εικονοτηλεδιασκεψησ σε Διασυνοριακεσ Διαδικασιεσ

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.