Εγχειρίδιο

3.2.2.  Εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης - ήχος

Ομιλία

56. Πάντοτε θα απαιτείται να είναι εύκολα κατανοητά τα λεγόμενα και δεν θα πρέπει να χάνονται λέξεις κατά τη διάρκεια της εικονοτηλεδιάσκεψης. Η ηχητική ποιότητα χρειάζεται να είναι διαρκής χωρίς έξωθεν παρεμβολές. Ο κίνδυνος να χειροτερεύσει η ποιότητα της ομιλίας εξ αιτίας συμπίεσής της θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυτό συνεπάγεται κάποιες προδιαγραφές όσον αφορά τον συγχρονισμό με την κίνηση των χειλιών (καθυστέρηση μικρότερη από 0,15 δεύτερα), την ακύρωση ηχούς καθώς και τον θόρυβο βάθους και την αντήχηση. Αυτές οι ανησυχίες έχουν ιδιαίτερη σημασία σε καταστάσεις όπου εμπλέκονται διερμηνείς στην εικονοτηλεδιάσκεψη. Είναι ευκταίο ο δικαστής και ο δικαστικός υπάλληλος να μπορούν να προσαρμόζουν την ένταση επί τόπου προκειμένου να αντισταθμίζονται οι διαφορές στο επίπεδο της φωνής.

Mικρόφωνα

57. Τα μικρόφωνα θα πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπον ώστε να γίνονται σαφώς κατανοητοί όλοι οι ομιλητές χωρίς τις παραμορφώσεις που προκαλεί ο θόρυβος βάθους. Τα μικρόφωνα μπορούν να είναι ενσωματωμένα (σε έδρανα ή αλλού) και θα πρέπει κατά προτίμηση να μην επιτρέπουν λαθρακρόαση, να αντιδρούν στην αλλαγή διεύθυνσης και να έχουν κουμπί σίγασης. Κατά την εξέταση ενδέχεται σε ορισμένες περιστάσεις οι υπάλληλοι του δικαστηρίου να χρειάζεται να μπορούν να κλείσουν μικρόφωνα (π.χ. διαβούλευση αντιδίκου με τον δικηγόρο του)…

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.