Εγχειρίδιο

3.3. Χειρισμός του εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης

Φορητός εξοπλισμός

58. Φορητός εξοπλισμός (οθόνη + μηχανή λήψης + ηχείο + μικρόφωνο + εξαρτήματα) θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται σε διάφορους συνδυασμούς ή σε σύνδεση με σειρά ακίνητου εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να μεταφέρεται εύκολα (και, συνεπώς, όχι κατ’ ανάγκην με τροχούς), να μετακινείται εύκολα μεταξύ των διαφόρων χώρων και να παρέχει ευελιξία χρήσης. Εκτιμάται συνεπώς ότι στην ποιότητα του φορητού εξοπλισμού θα ισχύουν περισσότεροι περιορισμοί απ’ ό,τι στον ακίνητο (π.χ. όσον αφορά τον αριθμό συμμετεχόντων που μπορούν να μαγνητοσκοπούνται ταυτόχρονα και να φαίνονται καθαρά).

59. Ο φορητός εξοπλισμός είναι κατάλληλος για την εξέταση μαρτύρων (π.χ. κατά παραγγελία άλλης χώρας), σε περιπτώσεις γενικής βλάβης των εξοπλισμών καθώς και ως προσωρινό συμπλήρωμα ακίνητου εξοπλισμού ή σε συγκεκριμένους χώρους όπως τα νοσοκομεία των φυλακών. Ο κινητός εξοπλισμός ενδέχεται ωστόσο να είναι σχετικά εύθραυστος και η χρησιμοποίησή του δυσχερής εφόσον μπορεί να συνεπάγεται, για παράδειγμα, χρονοβόρες αναπροσαρμογές τοποθέτησης της μηχανής λήψης ώστε να είναι κατάλληλες για τις νέες θέσεις (είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν προκαθορισμένες θέσεις).

Χειρισμός του εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης

60. Ο χειρισμός του συστήματος εικονοτηλεδιάσκεψης γίνεται πολύ άνετα εάν υπάρχει οθόνη με λειτουργίες αφής. Είναι χρήσιμο ο χειρισμός να είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστος (δηλ. ο απλούστερος δυνατός) και να περιλαμβάνει λίγες μόνο κινήσεις, παραδείγματος χάριν, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, διασύνδεση και τερματισμός της σύνδεσης και σύνδεση με το σύστημα και αποσύνδεση.

61. Κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής της, η οπτικοακουστική λύση δεν θα πρέπει να χρειάζεται την επέμβαση χειριστή. Σε περίπτωση που παρουσιάζονται προβλήματα, ο χειριστής θα πρέπει να μπορεί να τηλεφωνεί σε υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Εναπόκειται στον δικαστή να κρίνει αν θα τερματίσει μία συνεδρίαση εικονοτηλεδιάσκεψης που έχει διακοπεί μ’ αυτόν τον τρόπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.