Εγχειρίδιο

2.1. Προκαταρκτικές ρυθμίσεις

13. Στις διασυνοριακές δικαστικές διαδικασίες, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης προς τη συνήθη πρακτική οιουδήποτε δικαστηρίου στο οποίο η διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται δημοσίως. Παραβαλλόμενες προς τις εθνικές δικαστικές διαδικασίες, οι διασυνοριακές διαδικασίες παρουσιάζουν αρκετά μικρές διαφορές. Η διευθέτηση διασυνοριακής εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη απαιτεί την λήψη ορισμένων τυπικών μέτρων.

14. Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η παραγγελία για διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης υποβάλλεται δια τυποποιημένων εγγράφων. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις).

15. Στις ποινικές υποθέσεις δεν είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα έντυπα αίτησης ή διαβιβαστικά σημειώματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε ποινικές υποθέσεις έχει καταρτίσει διαβιβαστικό σημείωμα για δικαστικές παραγγελίες. Χρησιμοποιώντας το διαβιβαστικό σημείωμα, οι αιτούσες αρχές και εκείνες προς τις οποίες απευθύνεται η αίτηση θα μπορούν να έρχονται σε άμεση επαφή όσον αφορά το περιεχόμενο και/ή την εκτέλεση της δικαστικής παραγγελίας (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ).

16. Οι παραγγελίες μπορούν να σταλούν μέσω ταχυδρομείου, ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφορών, φαξ (σε όλα τα κράτη μέλη) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όχι σε όλα τα κράτη μέλη). Μερικές λεπτομέρειες για τους κανόνες που ισχύουν σε διάφορα κράτη μέλη ανευρίσκονται στους ιστοτόπους των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Δικτύων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.