Käsiraamat

3.3. Videokonverentsiseadmete käsitsemine

Kaasaskantavad seadmed

58. Kaasaskantavad seadmed (ekraan + kaamera + kõlar + mikrofon + lisavarustus) peaksid olema kasutatavad erinevates kombinatsioonides või koos statsionaarsete seadmetega. Kaasaskantavad seadmed peaksid olema lihtsalt transporditavad (ja seega mitte tingimata ratastel), neid peaks olema kohalt-kohale lihtne liigutada ning nende kasutamine peaks olema paindlik. Sellest tulenevalt on kaasaskantavate seadmete kvaliteet tõenäoliselt rohkem piiratud kui statsionaarsete seadmete kasutamise puhul (nt seoses osalejate arvuga, keda on samaaegselt võimalik selgelt filmida).

59. Kaasaskantavad seadmed sobivad tunnistajate ülekuulamiseks (nt teise riigi taotlusel) seadmete rikke korral, statsionaarsete seadmete ajutise täiendusena või erakorralistes asukohtades, nt vanglahaiglas. Mobiilsed seadmed võivad siiski olla kergemini purunevad ja nende käsitsemine võib olla keerukam, sest see võib sisaldada näiteks aeganõudvat kaamera asendi muutmist, et sobitada seda uute asukohtadega (raske on kasutada eelseadistatud asendeid).

Videokonverentsiseadmete käsitsemine

60. Videokonverentsisüsteemi on kõige mugavam käsitseda puutekraani abil. Kasuks tuleb see, kui käsitsemine on võimalikult kasutajasõbralik (st lihtne) ja sisaldab vaid piiratud arvul toiminguid, näiteks seadmete sisse- ja väljalülitamine, ühenduse loomine ja lõpetamine ning sisse- ja väljalogimine.

61. Kasutamise ajal ei tohiks audiovisuaalsüsteem nõuda käsitseja sekkumist. Probleemide tekkimisel peaks käsitsejal olema võimalik helistada kasutajatoe telefonile. Kohtunik otsustab selle üle, kas sel viisil katkestatud videokonverents lõpetada või mitte.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.