Käsiraamat

3.2.2. Videokonverentsiseadmed - Heli

Kõne

56. Kõne peab alati olema kergesti arusaadav ning videokonverentsi ajal ei tohiks ükski sõna kaotsi minna. Helikvaliteet peab olema ühtlane ja ilma väliste häireteta. Vältida tuleks kõnekvaliteedi halvenemist kõnetihenduse tulemusena. See tähendab, et peavad olema täidetud teatavad nõuded seoses suu liikumise ja hääle vahelise sünkroonsusega (viivitus vähem kui 0,15 sekundit), kajatõrje, taustaheli ning reverberatsiooniga. Sellised aspektid on eriti olulised juhul, kui videokonverentsil osalevad tõlgid. Soovitavalt peaks kohtunikul ja kohtuametnikul olema võimalik helitugevust kohapeal reguleerida, et kompenseerida erinevusi kõnetugevuses.

Mikrofonid

57. Mikrofonide asetus peaks olema selline, et kõik kõnelejad oleks selgelt mõistetavad ja et taustamüra ei põhjustaks mingeid moonutusi. Mikrofonid võivad olla sisseehitatud (laudadesse või mujale) ning need peaksid soovitavalt olema pealtkuulamiskindlad, suunatundlikud ja varustatud mikrofoni hääletuks muutva nupuga. Istungi ajal võib esineda olukordi, kus kohtutöötajatel on vaja mikrofonid välja lülitada (nt menetlusosalise ja tema kaitsja nõupidamise ajaks).

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.