Käsiraamat

5. II lisa – Tehnilised standardid

79. Video- ja audiokommunikatsiooni hõlmavad konverentsiseadmed peaksid vastama valdkonna miinimumstandarditele, et hõlbustada kohapealset ja üldist koostalitlusvõimet. Alljärgnevad on valdkonna ühised standardid (kehtestatud põhiliselt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) poolt).

Video

80. H.320 ja H.310 – ISDN-videokonverentsi standardid. Kõnealused standardid hõlmavad suuniseid videotihenduse ja -edastuse kohta ning audio- ja juhtsignaali kohta. Kui ühe tootja videosüsteem suhtleb teist marki süsteemiga, hakkavad mõlemad videosüsteemid automaatselt kasutama ühise nimetajana toimivat standardit H.320. H.310 on kiirema ISDN-ühenduse standard.

81. H.323 – internetis kasutatav videokonverentsistandard. Standard H.323 on aluseks audio-, video- ja andmesidele internetiprotokollil põhinevates võrkudes. Erineva päritoluga multimeediatooted ja -rakendused, mis vastavad standardile H.323, on koostalitlusvõimelised, võimaldades kasutajatel suhelda ühilduvuse pärast muret tundmata.

Andmekonverents

82. T.120 – andmekonverentsi standard. Standard T.120 on multimeedia videokonverentsikeskkonnas mitmepunktilist andmesidet toetav andmejagamisprotokoll. See võimaldab valgetahvli ühiskasutust, failiedastust, graafilist esitlust ja rakenduste ühiskasutust.

Pilt ja heli

83. H.263 ja H.264. Pildikvaliteedi standard 30 kaadrit sekundis – CIF-vorming vahemikus 336 384 kbit/s (kilobitti sekundis). Standard 30 kaadrit sekundis tagab teleülekandega ligilähedase kvaliteediga pildi. Näiteks vastavad sellele nõudele ITU standardid H.263 ja H.264.

84. H.239 – pilt pildis (PIP). Pilt pildis või DuoVideo (H.239) võimaldab kodekil esitada ekraanil korraga vähemalt kahte pilti.

85. Heli kodeerimise standardid: G.711 ((häälesageduste impulss-koodmodulatsioon), G.722 (7 kHz heli kodeerimine 64 kbit/s juures); G.722.1 (lihtne kodeerimine edastuskiirusel 24 ja 32 kbit/s vähese kaadrikaoga süsteemides „käed vabad”-kasutamiseks).

86. Kajatõrjemikrofonid sagedustundlikkusega 100–7000 Hz, vaigistusega, sisse-välja-lülitiga ja täisdupleksheliga.

87. H.281 – H.224 standardil põhinevate videokonverentside kaamera kaugjuhtimise protokoll. H.281 on ISDN-videokonverentside (H.320) kaamera kohapealse ja kaugjuhtimise protokolli standard manuaalse või eelseadistatud panoraami-, kallutus- ja suumifunktsiooniga kaamera(te) jaoks.

Kanalid, ribalaius ja sildamine

88. Saalis kasutatavate ISDN-videokonverentsisüsteemide puhul või personaalarvuti ainurakendusena töötavate videosüsteemide puhul või suurema saali jaoks mõeldud süsteemi puhul peaks vähemalt kuuel kanalil olema mahtu kolme ISDN-liini kasutamiseks. See maht on vajalik, et saavutada kiirus 384 kbit/s 30 kaadrit sekundis juures. Üldiselt on pildikvaliteet seda parem, mida suurem on ühenduse ribalaius ja kodeki töötlemisvõimsus, eelkõige suure ekraani puhul.

89. Kodekite standardid: H.261, H.263 ja H.264. Kodeki esmane funktsioon on tihendada ja hõrendada audio- ja videofaile. Jaotusvõimendi abil on ühe väljundiga süsteemist võimalik saada mitu identset väljundit.

90. BONDING-standardid (Bandwidth On Demand Inter-Networking Group standards) inverteeritud multiplekserite (inverse multiplexers) jaoks (üksnes ISDN ja H.320). Inverteeritud multiplekserid kombineerivad üksikuid 56K või 64K kanaleid, et suurendada ribalaiust, mis omakorda tagab parema pildikvaliteedi.

91. H.243 – sildamise standard H.320/H.323. Multipunkt-sildamisseadmeid käsitletakse standardi H.243 raames. Multipunkt-sildamisseade see ühendab kõik osalejad, võimaldades videokonverentsisüsteemil olla ühenduses rohkem kui kahe asukohaga.

92. H.460 standard on mõeldud H.323 standardil põhineva videokonverentsisignaali edastamiseks läbi tulemüüride ja võrguaadresside ümbernimetamise (NAT) kasutamise korral. H.460.18 ja H.460.19 standard võimaldavad H.323 standardil põhinevatel seadmetel vahetada signaale ja meediatooteid üle NATi ja tulemüüride seatud tõkete.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.