Käsikirja

3.2.2.  Videoneuvottelulaitteisto - Ääni

Puhe

56. Puheesta on aina voitava saada selvää, eikä sanoja saisi kadota videoneuvottelun aikana. Äänen laadun on oltava tasainen, eikä ulkopuolisia häiriöitä saa ilmetä. Puheen laatu ei saisi kärsiä puheen kompressoinnin vuoksi. Tiettyjen huulisynkronisointia (viive alle 0,15 sekuntia), kaiun poistoa, taustahälyä ja jälkikaiuntaa koskevien vaatimusten on täytyttävä. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun videoneuvottelussa on mukana tulkkeja. Tuomarin ja tuomioistuinvirkailijan on voitava säätää äänen voimakkuutta puhumispaikalla tasoittaakseen erot puheen voimakkuudessa.

Mikrofonit

57. Mikrofonit olisi sijoitettava niin, että kaikkien osanottajien puhe on selvästi ymmärrettävää ilman taustahälyn aiheuttamia vääristymiä. Mikrofonit voivat olla kiinteitä (pöytiin tai muualle kiinnitettyjä), ja niiden tulisi mieluiten olla salakuuntelua vastaan suojattuja, suuntaherkkiä ja mykistysnäppäimellä varustettuja. Oikeuskäsittelyn aikana saattaa olla tilanteita, joissa tuomioistuimen henkilöstön on voitava sammuttaa mikrofonit (esim. asianosaisen neuvotellessa lakimiehensä kanssa).

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.