Käsikirja

2.5. Kuuleminen

33. Useimmissa maissa tuomari on paikalla pyynnön esittäneen viranomaisen tiloissa ennen videoyhteyden muodostamista eikä tavallisesti poistu tiloista ennen kuin videoyhteys on katkaistu. Heillä on keskeinen rooli kuulemisen suorittamisessa.

34. Rikosasioissa kuulemisen toimittaa suoraan pyynnön esittäneen jäsenvaltion oikeusviranomainen tai se toimitetaan kyseisen viranomaisen johdolla sen oman lainsäädännön mukaisesti (vuoden 2000 oikeusapuyleissopimus).

35. Riita-asioiden osalta todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen 12 artiklassa säädetään, että pyynnön esittäneen tuomioistuimen edustajilla, myös lainkäyttöhenkilöstöön kuuluvilla, on oikeus olla läsnä, kun todisteita otetaan vastaan pyynnön vastaanottaneessa tuomioistuimessa, jos tämä on pyynnön esittäneen tuomioistuimen jäsenvaltion lainsäädännön mukaista. Todisteiden vastaanottamista koskevan vuoden 2001 asetuksen 17 artiklan (välitöntä todisteiden vastaanottamista koskevat pyynnöt) nojalla todisteet vastaanottaa pyynnön esittäneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti nimettävä tuomari tai jokin muu henkilö.

36. Riita- tai rikosasioissa laitteita käsittelee tavallisesti tuomari tai tuomioistuimen virkailija. Todistajan kuulemisen etäpisteessä tulisi mahdollisimman tarkoin olla sen käytännön mukainen, jota noudatetaan todistajan ollessa läsnä oikeussalissa.

37. Asianomaisten henkilöiden pitäisi voida keskustella keskenään ilman, että kolmannet osapuolet kuulevat. Asianosainen saattaa haluta keskustella asianajajansa kanssa (joko suoraan tai tulkin välityksellä) ilman, että tuomari tai muut asianosaiset kuulevat. Tästä syystä yhteinen keskustelu on tarpeen toteuttaa niin, etteivät kolmannet osapuolet kuule sitä. Mikrofonit voidaan tavallisesti sulkea todistajainhuoneissa, mutta oikeussaleissa mahdollisesti ainoastaan tuomioistuimen virkailija tai tuomari voi sulkea ne.

38. Jos asianosainen ja hänen asianajajansa eivät ole läsnä samassa paikassa, heidän olisi voitava käydä yksityisiä keskusteluja käyttäen esimerkiksi suojattua puhelinyhteyttä, matkapuhelinyhteyttä, tai jos mahdollista, erillisiä videoneuvottelulaitteita. Laitteet suositellaan asennettaviksi siten, että ne on selkeästi erotettu oikeudenkäynnin muista asianosaisista.

39. Menetelmä, jossa määrätään, miten asianosaiset voivat keskeyttää toisensa ja esittää vastalauseen johonkin kysymykseen, olisi selitettävä ennakolta. Joissain tilanteissa voisi olla mahdollista harkita, että asianosaisille toimitetaan kaaviokuva kaikista oikeudenkäynnissä mukana olevista lakimiehistä, koska tämä saattaa helpottaa ennakoimattomien keskeytysten käsittelyä.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.