Käsikirja

3.3.1.  Tallenteet ja asiakirjojen käyttö

62. Useimmissa tapauksissa videoneuvotteluna tapahtuva oikeuskäsittely ei edellytä muuta tallennusta kuin sen, joka käsittelystä normaalisti tehtäisiin. Silloin kun videoneuvotteluhakemuksessa pyydetään myös videoneuvottelun tallentamista, pyynnön esittänyt viranomainen on tarvittaessa velvollinen huolehtimaan tallennuslaitteiden toimittamisesta pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle, jotta tämä voi tallentaa todistajanlausunnot oikeassa muodossa. Jotkin jäsenvaltiot ovat asettaneet rajoituksia oikeuskäsittelyjen tallentamiselle kuvanauhalle.

63. Osapuolet ovat oletettavasti ennakoineet, mitä asiakirjoja oikeuskäsittelyssä tarvitaan, ja ottaneet niistä etukäteen jäljennökset osanottajien käyttöön. Osapuolten olisi pyrittävä sopimaan tästä. Jäljennöksistä on yleensä parasta tehdä etukäteen asiakirjanippu, jonka pyynnön esittänyt viranomainen sitten lähettää pyynnön vastaanottaneelle viranomaiselle. Asiakirjat voitaisiin esittää käyttäen videoneuvottelulaitteistoon kuuluvaa erillistä asiakirjakameraa, jos se on teknisesti mahdollista.

64. Tietyissä tilanteissa asiakirjakamera ei ole riittävä tapa vaihtaa papereita. Kameran käyttäminen ei esimerkiksi ole suoraan mahdollista, kun asiakas ja lakimies haluavat keskustella esitetyistä asiakirjoista kahden kesken. Tällöin saattaa olla helpompi käyttää asiakirjan faksattua jäljennöstä.

65. Asiakirjojen vaihtamisen osalta videoneuvottelua voitaisiin täydentää yhteisillä asiakirja-arkistoilla tai -palvelimilla.

Näitä mahdollisuuksia käytetään yhä enemmän tietojen vaihtoon, mutta oikeudenkäyntien yhteydessä on erityisesti varmistettava, että tällaiset arkistot ovat suojattuja, asianosaisten helposti käytettävissä ja että niihin pääsevät vain kyseiseen asiaan liittyvät osapuolet, joilla on siihen valtuudet. Tällaisiin arkistoihin pitäisi päästä tietokoneitse sekä pyynnön esittäneen että sen vastaanottaneen viranomaisen luota.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.