Käsikirja

3.3.2.  Monipisteyhteydet ja yhdistäminen

66. Rajatylittävässä videoneuvottelussa pitäisi myös olla mahdollista yhdistää pyynnön esittäneen viranomaisen järjestelmä pyynnön vastaanottaneen viranomaisen järjestelmiin. Rajatylittävässä videoneuvottelussa yleensä luodaan näkö- ja kuuloyhteys kahden sijaintipaikan, pyynnön esittäneen viranomaisen ja pyynnön vastaanottaneen viranomaisen, välille (kaksipisteyhteys). Joissain tapauksissa voi olla tarpeen luoda yhtäaikainen (monipiste)yhteys useamman kuin kahden paikan välille. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun tulkilla on yhteys oikeudenkäymispaikkaan kolmannesta paikasta. Yhteydet voidaan luoda kolmannen osapuolen yhdistimen kautta.

67. Kaksi- ja monipisteyhteyksien pitäisi myös olla videoneuvotteluun sovellettavien kansainvälisten standardien mukaisia. Nuo standardit on laatinut Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU). Yksityiskohtainen luettelo on tämän oppaan liitteessä II. Videoneuvottelujärjestelmien rajatylittävien yhteyksien pitäisi myös olla niin suojattuja, etteivät ulkopuoliset voi laittomasti seurata tallennusta. Jos IP–IP-yhteyttä käytetään, salausmenetelmien tulee olla osallistuvien tuomioistuimien hyväksymiä.

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.