Käsikirja

3.1. Taustaa teknisille vaatimuksille

45. Oppaan tässä osassa käsitellään videoneuvottelun ja videoneuvottelulaitteiston teknisiä näkökohtia: kameroiden sijoittelua, valaistusta, näyttöjä ja mikrofoneja. Laitteisto olisi valittava ja asennettava niin, että se soveltuu mahdollisimman hyvin oikeudenkäynnin eri vaiheiden seuraamiseen. Videoneuvotteluun sovellettavat yksityiskohtaiset tekniset standardit esitetään liitteessä II.

Luonnonmukaisuusperiaate

46. Tavoitteena on, että videoneuvotteluistunto muistuttaisi niin pitkälle kuin mahdollista tavallista avointa oikeuskäsittelyä, jossa todisteita vastaanotetaan. Mahdollisimman suuren hyödyn saamiseksi on otettava huomioon useat erot. Eräät seikat, jotka tavanomaisessa todisteiden vastaanottamistilanteessa ovat itsestään selviä, saavat videoneuvottelutodistamisessa erilaisen ulottuvuuden: on esimerkiksi varmistettava, että todistaja ymmärtää videoneuvotteluistuntoon liittyvät käytännön järjestelyt ja sen, keitä videoneuvottelun osapuolet ovat ja mitkä ovat heidän roolinsa. Seuraavien käytännön seikkojen huomioon ottamisella varmistetaan paras toimintatapa videoneuvottelussa:

  • Aikaerot on otettava huomioon kuultaessa ulkomailla olevaa todistajaa videoneuvottelun välityksellä. Todistajan, asianosaisten, heidän edustajiensa ja tuomioistuimen mukavuus olisi aina otettava huomioon.
  • Videoneuvottelulaitteet olisi oikeussalissa mahdollisuuksien mukaan asennettava ja niitä olisi käytettävä niin, että käyttäjä tuntisi osallistuvansa perinteiseen oikeusistuntoon.
  • Videoneuvottelun osanottajien on pidettävä mielessä, että jopa kehittyneimpiä tarjolla olevia järjestelmiä käytettäessä kuvan ja siihen liittyvän äänen vastaanoton välillä on hienoinen viive. Jos tätä ei muisteta, saatetaan puhua todistajan päälle, koska tämän ääni kuuluu vielä sekunnin murto-osan ajan sen jälkeen, kun hän ruudulla näyttää lopettaneen puhumisen.
  • Nykyteknologian ansiosta kuvan laatu on hyvä, mutta ei yhtä hyvä kuin televisiokuvan. Kuvan laatua parantaa, jos videoneuvottelumonitoreissa näkyvät henkilöt liikehtivät mahdollisimman vähän.
Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.