Kézikönyv

2.3. A szükséges előkészületek

22. A kérelem elfogadásakor megkezdődhetnek a gyakorlati előkészületek

23. Határokon átnyúló polgári és kereskedelmi eljárásokban egy másik tagállam bíróságának címzett kérelem esetén a megkeresett bíróság tájékoztatja a megkereső bíróságot és/vagy a feleket a bizonyításfelvétel időpontjáról és a részvételfeltételeiről. Mérlegelni kell annak lehetőségét, hogy kihallgatást megelőzően a kérelmező bírósággal konzultációt folytatassanak a kihallgatás időpontjáról. A megkeresett bíróság beidézi a tanúkat és adott esetben meghozza a szükséges kényszerítő intézkedéseket. A kérelmet a kézhezvételtől számított kilencven napon belül kell végrehajtani.

24. Közvetlen bizonyításfelvétel esetén a megkereső bíróság maga felel a kihallgatás megszervezéséért, és azért, hogy a tanút értesítsék a kihallgatás időpontjáról és helyszínéről, valamint arról, hogy a tanúvallomás önkéntes. A megkeresett tagállam központi szervének vagy hatáskörrel rendelkező hatóságának segítséget nyújt a megkereső bíróságnak, mivel e hatóságnak feladata a videokonferencia elősegítése. A megkereső bíróságnak ezenfelül azon feltételeknek is eleget kell tennie, melyeket a központi szerv vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság határozott meg, mely hatóság kijelölheti tagállama egyik bíróságát a megfelelés ellenőrzésére.

25. Büntetőügyekben a megkeresett tagállam igazságügyi hatósága beidézi az érintett személyt, a jogrendjével összhangban. Az érintett személy bírósági előtti megjelenésre való felszólításának módját a nemzeti jogszabályok szabályozzák.

26. Ezenfelül a megkereső bíróságnak és a megkeresett tagállamban lévő videokonferencia-létesítménynek (mely bíróság is lehet) le kell foglalnia a tárgyalótermeket vagy tanúszobákat. Amennyiben polgári ügyekben közvetlen bizonyításfelvétel esetén a kihallgatás során tolmácsolást is alkalmaznak, a megkereső bíróság felveszi a kapcsolatot a tolmácsokkal és megállapodik velük (a díjukról, a lehetséges utazási módokról és más költségekről).

27. A videokonferencia-berendezés használhatósága központi szerepet játszik a gyakorlati előkészületben. Mindig szükség van arra, hogy a bíróságok, börtönök vagy videokonferenciában részt vevő más helyszínek technikai szakértői jóval a videokonferenciát megelőzően felvegyék egymással a kapcsolatot annak érdekében, hogy biztosak lehessenek a videokonferencia-berendezés megfelelő működésében (kamerák, mikrofonok, képernyők, ISDN-vonalak stb.). Tanácsos a berendezést és a kapcsolatokat a tényleges videokonferencia előtt legalább egy nappal tesztelni. Ezenfelül hasznos lehet, ha az ISDN-telefonvonalak számait és a faxszámokat megküldik a bíróságok technikai személyzetének és hivatalnokainak.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.