Kézikönyv

3.3.1. Rögzítés és a dokumentumok felhasználása

62. A legtöbb esetben a videokonferencia eljárása nem kíván meg az ilyen eljárások esetén megszokott rögzítésen kívül egyéni rögzítést. Azon esetekben, mikor a videokonferencia iránti kérelem a videokonferencia eljárásának rögzítését is célozza, a kérelmező hatóság köteles szükség esetén gondoskodni rögzítőberendezésnek a megkeresett hatóság számára való biztosításáról, hogy a vallomást a megkeresett hatóság helyes formátumban rögzíthesse. Az eljárásokról készülő videofelvételek a résztvevő tagállamoktól függően korlátozások alá eshetnek.

63. A felek valószínűleg előre jelzik, mely dokumentumokra lesz szükség az eljárások során, és ezekről előre másolatokat bocsátanak a résztvevők rendelkezésére. A feleknek igyekezniük kell, hogy ebben megállapodásra jussanak. A legmegfelelőbb megoldás általában az, ha a dokumentummásolatok egy csomagját elkészítik előre, melyet aztán a megkereső hatóság elküld a megkeresett hatóságnak. Amennyiben technikailag lehetséges, a dokumentumokat a videokonferencia-berendezés részét képező külön dokumentumkamera használatával kell bemutatni.

64. Bizonyos helyzetekben a dokumentumkamera nem elegendő eszköz a dokumentumok cseréjére. Kamera használata esetén például közvetlenül nem lehetséges, hogy az ügyfél az ügyvédjével magánbeszélgetést folytasson a bemutatott dokumentumokról. Ezért esetleg könnyebben hozzá lehet férni a dokumentum faxon küldött másolatához.

65. A dokumentumok cseréje tekintetében a videokonferenciát hosszú távon ki lehetne egészíteni megosztott dokumentum-tárhelyekkel vagy dokumentumszerverekkel. Ezen eszközöket egyre nagyobb mértékben használják információmegosztásra, de az igazságszolgáltatás keretén belül fokozottan kell ügyelni arra, hogy minden ilyen jellegű tárhely biztonságos legyen és azonnal a felek rendelkezésre álljon, és csak az ügyben érintett, engedéllyel rendelkező felek számára legyen hozzáférhető. Az ilyen tárhelyekhez a megkereső és a megkeresett hatóság helyszínén lévő számítógépekkel lehetne hozzáférni.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.