Kézikönyv

1.2.  Az európai uniós jogi keret áttekintése

8. A bűnügyekben való kérelmeket általában nemzeti jogszabályok és az Európai Unió tagállamai között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény (a továbbiakban: a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény) szabályozza.

9. Polgári ügyekben is sor kerülhet kérelmekre a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet) alapján.

10. A szabvány formanyomtatványok és az eljárásokkal kapcsolatos információk szintén megtalálhatók a polgári és kereskedelmi ügyekkel foglalkozó Európai Igazságügyi Hálózat weboldalán (az Európai Igazságügyi Atlaszán) és a büntetőügyekkel foglalkozó Európai Igazságügyi Hálózat weboldalán.

11. A videokonferencia uniós kereteken belüli felhasználásának további alkalmazási köre a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/80/EK tanácsi irányelvben található. Ezen irányelv 9. cikkének (1) bekezdése értelmében a kérelmezőt videokonferencia segítségével is meg lehet hallgatni. Ezenfelül a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdése előirányozza a videokonferencia igénybevételével történő bizonyításfelvétel lehetőségét, amennyiben a technikai eszközök rendelkezésre állnak. A polgári és kereskedelmi ügyekben végzett közvetítés egyes szempontjairól szóló, 2008. május 21-i 2008/52/EK irányelv hangsúlyozza, hogy az irányelv semmiképpen nem akadályozhatja a modern kommunikációs technológiák alkalmazását a közvetítési eljárásban.

12. Ezen eszközök legtöbbje az uniós tagállamok többségében már alkalmazandó (néhány tagállam fenntartással élt, különösen a vádlottak videokonferencia révén történő kihallgatásával kapcsolatban).

A videokonferencia megszervezése tekintetében különbségek vannak egyrészt a polgári és kereskedelmi eljárások, másrészt a büntetőeljárások között. A kihallgatás videokonferencia révén történő egvalósításához szükséges lépéseket és a szervezés tekintetében meglévő különbségeket a III. melléklet táblázata tartalmazza.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.