Kézikönyv

2.5. A kihallgatás

33. A legtöbb országban a bíró jelen van a megkereső hatóság helyszínén a videokapcsolat létrehozása előtt, és általában nem hagyja el a helyszínt a videokapcsolat megszüntetéséig. A bírák fontos szerepet játszanak a kihallgatás irányításában.

34. Büntetőügyekben a kihallgatást közvetlenül a megkereső tagállam igazságügyi hatósága által vagy annak irányításával, a megkereső tagállam jogszabályaival összhangban folytatják le (a kölcsönös jogsegélyről szóló 2000. évi egyezmény).

35. Polgári ügyekben a bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet 12. cikke kimondja, hogy amennyiben a megkereső bíróság tagállamának jogával összeegyeztethető, a megkereső bíróság képviselőinek – köztük az igazságügyi személyzet tagjainak – joguk van jelen lenni a megkeresett bíróság által végzett bizonyításfelvétel során. A bizonyításfelvételről szóló 2001. évi rendelet 17. cikke (közvetlen bizonyításfelvételre irányuló kérelmek) értelmében a bizonyításfelvételt a megkereső bíróság tagállamának jogával összhangban kinevezett bíró, illetve más személy végzi

36. Polgári vagy büntetőügyekben általában a bíró vagy a bírósági hivatalnok kezeli a berendezést. A tanú távoli helyen történő kihallgatásának a lehető legszorosabban követi a tanú tárgyalóteremben való kihallgatására vonatkozóan elfogadott gyakorlatot.

37. Az érintett személyeknek úgy kell tudniuk egymással konzultálni, hogy harmadik fél azt ne hallja. Előfordulhat olyan eset, amikor egy fél úgy kíván konzultálni ügyvédjével (akár tolmács segítségével vagy anélkül), hogy a bíró vagy egy másik fél azt ne hallja. Ezért szükséges a kölcsönös konzultáció lehetőségének olyan módon való biztosítása, hogy azt harmadik fél ne hallja. A tanúszobákban általában ki lehet kapcsolni a mikrofonokat, de a tárgyalótermekben csak a bírósági hivatalnok vagy a bíró kapcsolhatja ki őket.

38. Amennyiben az érintett fél és ügyvédje nincs jelen egyazon helyszínen, módot kellene adni nekik arra, hogy pl. biztonságos telefonvonal, mobiltelefon, vagy – ha erre lehetőség van – különálló videokonferencia-berendezés révén privát beszélgetést folytassanak. Ajánlott, hogy minden berendezést úgy állítsanak fel, hogy egyértelműen el legyen különítve a bírósági eljárásban részt vevő más felektől.

39. Előre el kell magyarázni az azt meghatározó eljárást, hogy a felek egymást hogyan szakíthatják félbe és hogyan tiltakozhatnak egy kérdés kapcsán. Bizonyos helyzetekben – amennyiben lehetséges – érdemes megfontolni azt, hogy a felek számára az összes szakmai felet bemutató áttekintést nyújtsanak, mivel ez megkönnyítheti az előre nem látható megszakítások kezelését.

Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.