Kézikönyv

3.1. A technikai követelmények háttere

45. Az útmutató e szakasza a videokonferencia és a videokonferencia-berendezések technikai szempontjait tárgyalja. Ezek közé tartozik a kamerák, a világítás, a képernyők és a mikrofonok elhelyezése. A rendelkezésre bocsátott berendezést úgy kell kiválasztani és felállítani, hogy a lehető legjobban támogassa a bírósági kihallgatás folyamatának különböző lépéseit. A videokonferencia részletes technikai szabványait a II. melléklet tartalmazza.

A valósághűség elve

46. A cél az kell, hogy legyen, hogy a videokonferencia a lehető legnagyobb mértékben hasonlítson bármely bíróság azon szokásos eljárására, mikor is nyílt bírósági tárgyaláson kerül sor bizonyításfelvételre. A lehetőségek maximális kiaknázása érdekében számos különbséget kell figyelembe venni. Egyes kérdések, melyek hagyományos bizonyításfelvétel esetén egyértelműek, videokonferencia révén való bizonyításfelvételkor új dimenziót nyernek: például annak biztosítása, hogy a tanú érti a videokonferencia gyakorlati menetét, és tudja, hogy kik és milyen szerepben vesznek részt a videokonferenciában. Az alább javasolt lista az olyan gyakorlati megfontolások ellenőrző jegyzéke, melyek előmozdítják a videokonferencia használatával kapcsolatos legjobb gyakorlatot.

  • Külföldi tanú videokonferencia segítségével történő kihallgatásánál figyelembe kell venni az időzónák közötti eltéréseket. Ügyelni kell arra, hogy az eljárás a tanúnak, a feleknek, képviselőiknek és a bíróságnak egyaránt megfeleljen.
  • A bírósági teremben a videokonferencia-eszközöket a lehető legnagyobb mértékben úgy kell felállítani és használni, hogy erősítse a felhasználókban azt az érzést, hogy hagyományos bírósági ülésen vesznek részt.
  • A videokonferenciában részt vevő feleknek tudomással kell bírniuk arról, hogy még a jelenleg rendelkezésre álló legfejlettebb rendszerek használata esetén is kis mértékű  eltérés áll fenn a kép és az azt kísérő hang fogadása között. Amennyiben ezt nem veszik kellő mértékben figyelembe, hajlamosak lesznek a tanúval együtt beszélni, akinek a hangja a másodperc töredékéig még hallható lesz azután, hogy a képernyőn úgy tűnik, hogy már befejezte mondatát.
  • A jelenlegi technológia jó minőségű, de a televízió képminőségét el nem érő képet biztosít. A képminőséget javítja, ha a videokonferencia képernyőin szereplő személyek testmozgásukat a minimumra korlátozzák.
Utolsó frissítés: 17/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.