Vadovas

3.1.  Bendro pobūdžio informacija apie techninius reikalavimus

45. Šiame Vadovo skyriuje aptariami vaizdo konferencijų ir vaizdo konferencijų įrangos techniniai aspektai.  Tai apima kamerų, apšvietimo, ekranų ir mikrofonų išdėstymą.  Turima įranga turėtų būti atrinkta ir sumontuota taip, kad būtų galima kuo geriau ją naudoti įvairiuose teismo posėdžio etapuose. Išsamūs vaizdo konferencijų techniniai standartai pateikti II priede.

Tikroviškumo principas

46. Siekiama, kad vaizdo konferencijos sesija kuo labiau atitiktų bet kurio teismo įprastinę praktiką, kai parodymai duodami viešame posėdyje. Siekiant didžiausios naudos, turi būti atsižvelgta į keletą skirtumų. Kai kurie dalykai, kurie yra savaime suprantami, kai parodymai duodami įprastu būdu, įgauna naujų aspektų, kai jie duodami naudojant vaizdo konferenciją: pavyzdžiui, reikia užtikrinti, kad liudytojas suprastų praktinę vaizdo konferencijos tvarką ir žinotų, kas yra vaizdo konferencijos šalys ir kokios jų funkcijos. Toliau kaip kontrolinis sąrašas pateikiami praktiniai pasiūlymai, skatinantys geriausią praktiką naudojant vaizdo konferencijas:

  • Tais atvejais, kai vaizdo konferencijoje turi būti apklaustas liudytojas iš užsienio, reikia atsižvelgti į laiko zonų skirtumus. Reikėtų užtikrinti, kad laikas būtų patogus liudytojui, bylos šalims, jų atstovams ir teismui.
  • Teismo salėje vaizdo konferencijos priemonės turėtų būti kiek įmanoma įrengtos ir naudojamos tiek ir taip, kad dalyviai jaustųsi, lyg dalyvautų tradiciniame teismo posėdyje.
  • Vaizdo konferenciją organizuojantys asmenys turi nepamiršti, kad net naudojant šiuo metu turimas pažangiausias sistemas, vaizdo gavimas ir jį lydinčio garso perdavimas šiek tiek nesutampa. Jei į tai nebus tinkamai atsižvelgta, gali būti, kad kitas asmuo pradės kalbėti vienu metu su liudytoju, kurio balsas sekundės dalį gali būti toliau girdimas po to, kai ekrane atrodys, jog jis baigė kalbėti.
  • Šiuolaikinės technologijos užtikrina gerą vaizdo kokybę, tačiau vaizdas nėra toks geras kaip perduodamas per televiziją. Vaizdo kokybė pagerėja, jei vaizdo konferencijos monitoriuose matomi asmenys kuo mažiau juda.
Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.