Vadovas

3.2.2.  Vaizdo konferencijų įranga - Garsas

Kalba

56. Vaizdo konferencijos metu kalba visuomet turi būti aiškiai suprantama ir turėtų būti girdimas kiekvienas žodis.

Turės būti užtikrinta pastovi garso kokybė ir negali būti jokių pašalinių trukdžių. Turėtų būti vengiama rizikos, kad dėl kalbos garso kompresijos nukentės kalbos garso kokybė. Tai reiškia, kad turi būti laikomasi tam tikrų reikalavimų dėl lūpų judesių sinchroniškumo (mažesnis nei 0,15 sek. vėlavimas), aido panaikinimo ir foninio triukšmo bei atgarsių.

Šie dalykai yra itin svarbūs, kai vaizdo konferencijoje dalyvauja vertėjai žodžiu.  Pageidautina, kad teisėjas ir teismo tarnautojas galėtų reguliuoti garsą posėdžio patalpoje, kad išlygintų kalbos garso kokybės skirtumus.

Mikrofonai

Mikrofonai turi būti išdėstyti taip, kad visus kalbančiuosius būtų galima aiškiai suprasti, ir garsas nebūtų iškreiptas foninio triukšmo.

Mikrofonai gali būti įmontuoti (staluose ar kitose vietose) ir, pageidautina, būti apsaugoti nuo pasiklausymo, veikti visomis kryptimis ir turėti begarsę funkciją.

Posėdžio metu gali būti tokių situacijų, kuomet teismo darbuotojams reikės išjungti mikrofonus (pvz., bylos šalies pasitarimas su savo advokatu).

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.