Vadovas

3.2. Bendra tvarka ir kokybės principai

47. Vaizdo konferencijos sistema turėtų būti sumontuota taip, kad dalyvaujantiems asmenims būtų pateikiamas tikslus vaizdas to, kas vyksta kitoje vietoje (prašančiojoje ar prašomojoje institucijoje).

Sprendžiant su vaizdo ir garso ryšio kokybe susijusius klausimus, turėtų būti tinkamai atsižvelgta į dalyvaujančiųjų asmenų interesus. Todėl vaizdo konferencijų sistema turėtų būti aukštos kokybės. Tik tada bylos nagrinėjimas naudojant vaizdo konferenciją bus tinkama alternatyva tiesioginiam bylos nagrinėjimui.

Konkrečiau, tai reiškia, kad garsas bei vaizdas turi būti tiksliai suderinti ir perduodami be jokio pastebimo delsimo. Be to, turi būti aiškiai matoma dalyvaujančių asmenų išvaizda, veido išraiška ir gestai.

Vaizdo konferencijų įranga

48. Siekiant supaprastinti naudojimąsi vaizdo konferencijos įranga, visos įrangos sudėtinės dalys turėtų būti kuo labiau standartizuotos remiantis tais pačiais įrangos tipais ir ta pačia konfigūracija.

Vaizdo konferencijos įranga turėtų, kai tai įmanoma, būti integruota į nusistovėjusią teismo salės darbo tvarką ir infrastruktūrą.

Teismo salėje vaizdo konferencijos priemonės turėtų būti kiek įmanoma įrengtos ir naudojamos tiek ir taip, kad sukurtų tradicinio teismo posėdžio atmosferą.  Tolesniuose skyriuose aptariami įvairūs vaizdo, apšvietimo, garso ir įrangos (kamerų, mikrofonų ir ekranų) išdėstymo bei naudojimo aspektai.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.