Vadovas

3.2.1.  Vaizdo konferencijų įranga - Vaizdas

49. Tarpvalstybinėse vaizdo konferencijose ekraną turėtų būti galima naudoti trims skirtingoms funkcijoms:

  • fokusavimui; kitoje patalpoje esančių dalyvių vaizdui perduoti;
  • bendram vaizdui; bendrai padėčiai patalpoje rodyti;
  • informacijai; dokumentų ir kitos informacijos vaizdo perdavimui (tai taip pat apima ekranus, esančius dalyvių „darbo vietose“).

50. Siekiant garantuoti objektyvumą, kiekvienas dalyvis ekrane turėtų būti rodomas kiek įmanoma tokiu pačiu būdu.  Apšvietimo intensyvumas, rezoliucija ir kadravimo dažnis turi būti vienodi rodant kiekvieną dalyvį. Apšvietimas kiek įmanoma turėtų būti toks, kad būtų nesunku įžiūrėti veido išraiškas, nebūtų šešėlių aplink akis ir atspindžių ekranuose.  Kiek įmanoma turėtų būti atkuriamas akių kontaktas.

Įrangos išdėstymas

51. Įranga turėtų būti išdėstyta taip, kad bylas būtų galima nagrinėti nesinaudojant vaizdo konferencija atitinkamoje teismo salėje. Kameras, ekranus, apšvietimą ir dalyvius turėtų būti galima išdėstyti taip, kad visa parengta aplinka tiktų bylos nagrinėjimui ir pareiškimų darymui naudojant vaizdo priemones tiek svarstant civilines, tiek baudžiamąsias bylas. Reikėtų atkreipti dėmesį į kamerų išdėstymą, kad, kai įmanoma, būtų išvengta dalyvių filmavimo iš viršaus ar iš apačios, kadangi tai gali iškreipti vaizdą ir paveikti tai, kaip dalyvį vertina kiti.

Ekranai

52. Žiūrėjimo kampas ir žiūrėjimo atstumas turėtų būti tokie, kad visi dalyviai galėtų tokiu pačiu būdu naudotis tuo pačiu ekranu. Ekrano dydis gali būti pakankamai didelis, kad būtų užtikrinta, jog (žiūrėjimo kampo aspektu) dalyvaujantys asmenys, pageidautina, būtų rodomi tokiu pačiu masteliu, kaip jie būtų matomi įprastame posėdyje. Turėtų būti įmanoma bent jau WXGA standarto rezoliucija.  Gali reikėti ne mažiau kaip 30 kadrų per sekundę. Veido išraiškos turėtų būti lengvai įžiūrimos, o žiūrėti turi būti itin patogu.

Kameros

53. Pageidautina, kad kameros būtų sumontuotos stacionariai ir turėtų kelias iš anksto nustatytas pozicijas, skirtas panoraminiam vaizdui, pakreiptam vaizdui ir pritrauktam / atitolintam vaizdui rodyti; viena iš galimų pozicijų turėtų būti nustatyta iš anksto kaip prioritetinė. Tai leidžia įrangą valdančiam asmeniui greitai pakeisti vaizdą be mažiausio trukdymo bylos nagrinėjimui.  Fokusuojančių kamerų rodymo kampas turėtų būti pakankamai didelis, kad būtų užtikrinta, jog aiškiai matysis dalyvio veidas, pečiai ir viršutinė kūno dalis. Vis dalyviai turėtų galėti judėti ir pasisukti į kitus asmenis 80x80 cm erdvėje neišnykdami iš rodomo vaizdo.

54. Paprastai teismo salėje pakaks dviejų kamerų: vienos sekančios kameros, nukreiptos į apklausiantįjį teisėją, valstybinį kaltintoją arba advokatą, liudytoją ar įtariamąjį, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų kalba (fiksuoti kadrai) ir vienos kameros, kad, prireikus, būtų galima rodyti bendrą teismo salės vaizdą. Kai kuriais atvejais bendras vaizdas teismo posėdžio pradžioje taip pat gali būti rodomas sekimo kamera pereinant į panoraminį vaizdą.

55. Kai naudojama nešiojama įranga, nėra galimybės naudoti daug kamerų, todėl galimybė perduoti bendrą vaizdą naudojant tokią įrangą būtų ribota.  Kai kuriose bylose gali būti būtina naudoti liudytojų kambarį, kuriame turėtų būti sumontuota kamera.  Reikės atsižvelgti į būtinybę liudytojui tokiame kambaryje pasitarti su teisininkais nefilmuojant kameroms.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.