Vadovas

3.3.2.  Ryšys tarp kelių vietų ir tų vietų sujungimas

66. Rengiant tarpvalstybines vaizdo konferencijas turėtų būti sudaryta galimybė prašančiosios institucijos sistemą sujungti su prašomosios institucijos sistemomis. Paprastai rengiant tarpvalstybines vaizdo konferencijas vaizdo ir garso ryšys užmezgamas tarp dviejų patalpų (vienos vietos su kita vieta), prašančiosios institucijos vieta ir prašomosios institucijos vieta. Tam tikrais atvejais gali prireikti tuo pačiu metu užmegzti ryšį tarp daugiau kaip dviejų patalpų (kelių vietų). To gali prireikti, kai, pavyzdžiui, vertėjas žodžiu dalyvauja teismo procese prisijungdamas iš trečios patalpos. Ryšys gali būti užmegztas per trečiosios šalies jungtį.

67. Vienos vietos ryšys su kita ir ryšys tarp kelių vietų taip pat turėtų atitikti tarptautinius vaizdo konferencijoms taikomus standartus. Šiuos standartus parengė Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga. Išsamus sąrašas pateikiamas šio vadovo II priede. Be to, vaizdo konferencijų tarptautinio ryšio sistemos turėtų būti apsaugotos taip, kad trečiosioms šalims būtų užkirstas kelias neteisėtai perimti įrašus.

Jeigu sujungiami du ar keli IP adresai (angl. IP-to-IP connection), dalyvaujantys teismai turi susitarti dėl šifravimo metodų.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.