Vadovas

1.2. Teisinio pagrindo Europos Sąjungos teisėje apžvalga

8. Su baudžiamosiomis bylomis susijusius prašymus paprastai reglamentuoja nacionalinės teisės aktai ir 2000 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (toliau – 2000 m. Konvencija dėl savitarpio pagalbos)  .

9. Prašymai taip pat gali būti teikiami civilinėse bylose remiantis 2001 m. gegužės 28 d. ES Tarybos reglamentu Nr. 1206/2001 dėl valstybių narių teismų tarpusavio bendradarbiavimo renkant įrodymus civilinėse ar komercinėse bylose (toliau – 2001 m. Reglamentas dėl įrodymų rinkimo).

10. Standartinės formos ir informacija apie procedūras taip pat pateikiamos Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose (Europos teisminis atlasas) ir Europos teisminio tinklo baudžiamosiose bylose tinklavietėse.

11. Be to, vaizdo konferencijų taikymo sritis ES mastu yra numatyta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 2004/80/EB dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms. Pagal direktyvos 9 straipsnio 1 dalį pareiškėjo parodymai gali būti išklausyti per vaizdo konferenciją. Be to, 2007 m. liepos 11 d. Reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą, 9 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė rinkti įrodymus per vaizdo konferenciją, jei tam turima techninių priemonių. 2008 m. gegužės 21 d. Direktyvoje 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų akcentuojama, kad direktyva jokiu būdu neturėtų užkirsti kelio mediacijos procese naudoti šiuolaikines ryšių technologijas.

12. Daugeliui ES valstybių narių daugelis iš šių priemonių jau taikytinos (išlygas pareiškė kai kurios valstybės narės, ypač dėl kaltinamųjų apklausos per vaizdo konferenciją)  .

Vaizdo konferencijų naudojimo civilinių bei komercinių bylų ir baudžiamųjų bylų procesuose tvarka skiriasi. Veiksmai, kurie būtini posėdžiui pasitelkiant vaizdo konferenciją surengti, ir priemonių skirtumai išdėstyti III priedo lentelėje.

Paskutinis naujinimas: 08/10/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.