Vadovas

2.3. Būtinas pasirengimas

22. Kai prašymas priimtas, galima pradėti praktinį pasirengimą.

23. Tarpvalstybinėse civilinėse ir komercinėse bylose, pateikus prašymą kitos valstybės narės teismui, prašomasis teismas prašantįjį teismą ir (arba) šalis informuoja apie dalyvavimo datą, laiką ir sąlygas. Turėtų būti apsvarstyta galimybė surengti išankstines konsultacijas su prašančiuoju teismu dėl teismo posėdžio datos ir laiko. Prašomasis teismas pakviečia liudytoją ir prireikus imasi būtinų prievartos priemonių. Prašymas turi būti įvykdytas per devyniasdešimt dienų nuo jo gavimo.

24. Tiesiogiai renkant įrodymus, prašantysis teismas pats yra atsakingas už teismo posėdžio organizavimą ir liudytojo informavimą apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą, taip pat apie tai, kad parodymai duodami savanoriškai. Prašomosios valstybės narės centrinė įstaiga arba kompetentinga institucija turėtų suteikti prašančiajam teismui pagalbą, nes ji privalo skatinti vaizdo konferencijų naudojimą. Prašantysis teismas turi įvykdyti centrinės įstaigos ar kompetentingos institucijos, kuri taip pat gali paskirti savo valstybės narės teismą užtikrinti sąlygų vykdymą, nustatytas sąlygas.

25. Baudžiamosiose bylose prašomosios valstybės narės teisminė institucija pagal tos valstybės teisės nuostatas įteikia teismo šaukimus asmeniui atvykti į teismą. Asmens šaukimo atvykti į teismą būdą reglamentuoja nacionalinės teisės aktai.

26. Be to, prašantysis teismas ir prašomojoje valstybėje narėje vaizdo konferenciją rengianti įstaiga (kuri gali būti teismas) turi užsakyti teismo sales ar liudytojų kambarius. Jei teismo posėdyje bus verčiama žodžiu, civilinėse bylose tiesioginio įrodymų rinkimo atveju prašantysis teismas susisiekia su vertėjais ir su jais susitaria (dėl užmokesčio, galimų kelionės būdų ir kitų išlaidų).

27. Vaizdo konferencijų įrangos tinkamumas naudoti yra labai svarbus praktiniam pasirengimui. Visada būtina iš anksto palaikyti ryšį tarp techninių ekspertų atitinkamuose teismuose, kalėjimuose ar kitose vaizdo konferencijose, siekiant užtikrinti, kad vaizdo konferencijos įranga tinkamai veiktų (kameros, mikrofonai, monitoriai, ISDN linijos ir t. t.). Patartina patikrinti įrangą ir ryšį bent vieną dieną prieš numatytą vaizdo konferenciją. Be to, gali būti naudinga techniniam personalui bei atitinkamų teismų tarnautojams nusiųsti ISDN telefono linijų ir fakso numerius.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.