Vadovas

2.5. Teismo posėdis

33. Daugumoje šalių teisėjas atvyks į prašančiosios institucijos patalpas prieš užmezgant vaizdo ryšį ir paprastai neišvyks iš jų tol, kol vaizdo ryšys nenutraukiamas.  Teisėjai vadovauja posėdžiui.

34. Baudžiamosiose bylose apklausai tiesiogiai vadovauja prašančiosios valstybės narės teisminė institucija arba jai vadovaujama remiantis tos teisminės institucijos nurodymais pagal tos valstybės įstatymus (2000 m. Konvencija dėl savitarpio pagalbos).

35. Kaip teigiama 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo 12 straipsnyje, prašančiojo teismo atstovai, įskaitant teisėjus, turi teisę dalyvauti, kai prašomasis teismas renka įrodymus, jei tai neprieštarauja prašančiosios valstybės narės teisei. Pagal 2001 m. Reglamento dėl įrodymų rinkimo 17 straipsnį (prašymai dėl tiesioginio įrodymų rinkimo), įrodymus renka teisėjas arba galbūt kitas asmuo, paskirtas pagal prašančiosios valstybės narės teisę.

36. Civilinėse arba baudžiamosiose bylose įrangą paprastai valdo teisėjas arba teismo tarnautojas. Toli esančio liudytojo apklausa būtų atliekama kiek įmanoma laikantis nusistovėjusios liudytojų apklausos teismo salėje praktikos.

37. Atitinkami asmenys turėtų turėti galimybę tartis tarpusavyje trečiosioms šalims jų negirdint. Gali būti atvejų, kai bylos šalis norės pasitarti su savo advokatu (naudojantis vertėjo žodžiu paslaugomis arba ne) teisėjui ar kitai bylos šaliai negirdint. Todėl būtina užtikrinti, kad tokios tarpusavio konsultacijos trečiosioms šalims negirdint būtų įmanomos. Liudytojų kambaryje dažniausiai galima išjungti mikrofonus, tačiau teismo salėse juos išjungti gali tik teismo tarnautojas arba teisėjas.

28. Jei bylos šalies ir jos advokato toje pačioje patalpoje nėra, jiems turėtų būti sudaryta galimybė privatiems pokalbiams, naudojant, pavyzdžiui, saugią telefono liniją, mobilųjį telefoną arba, jei įmanoma, atskirą vaizdo konferencijų įrangą.  Rekomenduojama įrangą sumontuoti taip, kad ji būtų aiškiai atskirta nuo kitų teismo proceso šalių.

39. Procedūra, pagal kurią bylos šalys gali nutraukti viena kitos kalbą ir paprieštarauti klausimui, turėtų būti paaiškinta iš anksto. Tam tikrais atvejais, jei įmanoma, galima svarstyti galimybę pateikti bylos šalims bendrą vaizdą, kai rodomi visi dalyvaujantys teisininkai, kadangi tai gali palengvinti nenumatytų pertraukimų valdymą.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.