Rokasgrāmata

3.2.2.  Videokonferenču iekārtas – Skaņa

Runa

56. Runai videokonferencēs vienmēr būs jābūt skaidri saprotamai, un būtu jādzird visi vārdi.

Skaņu kvalitātei būs jābūt konsekventai, bez ārējiem traucējumiem. Būtu jāvairās no iespējamības, ka runas kvalitāte krītas tāpēc, ka runa ir saspiesta. Tas nozīmē, ka ir jāievēro vairākas prasības pret lūpu sinhronumu (kavējums nedrīkst būt ilgāks par 0,15 sekundēm), ir jālikvidē atbalss, fona trokšņi un atbalsošanās.

Tas ir īpaši svarīgi, ja videokonferencē piedalās tulki. Ir vēlams, lai tiesneši un tiesas darbinieki varētu uz vietas regulēt skaļumu, kompensējot runas skaļuma atšķirības.

Mikrofoni

57. Mikrofoni būtu jāizvieto tā, lai visus runātājus varētu skaidri saprast – bez kropļojumiem un fona trokšņiem.

Mikrofoni var būt iebūvēti (solos vai citur), un būtu vēlams, lai tie būtu tādi, kurus nevar noklausīties, jutīgi pret runas virzienu, un tiem būtu skaņu slāpēšanas poga.

Lietas izskatīšanā var būt gadījumi, kad tiesas personālam ir jāvar mikrofonus atslēgt (piem, ja kāda puse konsultējas ar advokātu).

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.