Rokasgrāmata

3.3. Videokonferenču iekārtu vadība

Pārvietojamas iekārtas

58. Būtu jāvar pārvietojamas iekārtas (ekrānus + videokameras + skaļruņus + mikrofonus + papildierīces) lietot dažādās kombinācijās, arī kopā ar stacionārām iekārtām.

Tādām iekārtām būtu jābūt ērti transportējamām (tām gan nav jābūt ar riteņiem), tās jāvar viegli pārvietot un viegli piemērot dažādam lietojumam. Tātad ir paredzams, ka pārvietojamu iekārtu lietojums būs šaurāks nekā stacionāru iekārtu lietojums (tādā ziņā, piem., cik dalībnieku reizē var nofilmēt skaidri).

59. Pārvietojamas iekārtas var izmantot liecinieku pratināšanā (piem., pēc citas valsts lūguma), ja stacionāras iekārtas nedarbojas, vai arī kā to aizstājējas, vai īpašās vietās, piem., cietumu slimnīcās.

Pārvietojamas iekārtas tomēr var būt trauslas un grūti lietojamas, jo jaunās vietās tās, piem., var prasīt grūtu un ilgu videokameru pozīcijas regulāciju (ir grūti izmantot iepriekš iestatītus parametrus).

Videokonferenču iekārtu vadība

60. Videokonferenču sistēmas visērtāk ir vadīt ar skārienekrānu palīdzību. Ir labi, ja vadīšana ir tik ērti lietojama (proti, tik vienkārša) cik vien iespējams, un tā ļauj veikt tikai dažas darbības, piemēram., ieslēgt un izslēgt, sākt un beigt savienojumu, kā arī pievienoties un atvienoties.

61. Lietojuma laikā audiovizuāliem risinājumiem nebūtu vajadzīga operatora iejaukšanās. Ja rodas problēmas, operatoram būtu jāspēj sazvanīt palīdzības dienestu. Tiesnesis pieņem lēmumu, vai beigt videokonferenci, kas tādu iemeslu dēļ ir traucēta.

Lapa atjaunināta: 17/11/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.