Manwal

3.2.1.  Tagħmir tal-Vidjokonferenzjar - Immaġni

49. Fil-vidjokonferenzjar transkonfinali huwa mistenni li l-iskrin ikun jista' jintuża minn tliet angoli differenti:

  • Angolu ta' ffukar; għat-trasmissjoni ta' stampi tal-parteċipanti fil-kamra l-oħra
  • Angolu ġenerali; għad-dehra ġenerali tas-sitwazzjoni fil-kamra l-oħra
  • Angolu ta' informazzjoni; Angolu ta' informazzjoni; għat-trasmissjoni ta' dokumenti u informazzjoni oħra (dan jinkludi wkoll skrins li jinsabu fil-postijiet ta' ħidma tal-parteċipanti).

50. Sabiex tiġi ggarantita l-oġġettività, kull parteċipant għandu jkun irrappreżentat bl-istess mod kemm jista' jkun fuq l-iskrin. L-intensità tad-dawl, ir-riżoluzzjoni u r-rata tal-frejm għandhom ikunu kompatibbli għal kull parteċipant. Id-dawl għandu, kemm jista' jkun, ikun tali li l-espressjonijiet tal-wiċċ ikunu dejjem jistgħu jintlemħu faċilment, li ma jkunx hemm dellijiet madwar l-għajnejn u li ma jkunx hemm riflessjonijiet fuq l-iskrins.  Sakemm huwa possibbli, il-kuntatt bl-għajnejn għandu jkun limitat.

Pożizzjonament tat-tagħmir

51. It-tagħmir għandu jkun pożizzjonat b'tali mod li l-każijiet xorta jistgħu jiġu ttrattati mingħajr vidjokonferenzjar fl-awla tal-qorti rilevanti.  Għandu jkun possibbli li jkunu ppożizzjonati kameras, skrins, dwal u parteċipanti b'tali mod li l-istruttura kollha tkun adatta għal smigħ permezz tal-vidjo u riċevuta permezz tal-vidjo kemm fi proċeduri ċivili kif ukoll kriminali.  Għandha tingħata attenzjoni lill-pożizzjonament tal-kameras sabiex, fejn possibbli, jiġi evitat li l-parteċipanti jiġu ffilmjati minn fuq jew minn isfel peress li dan jista' jagħti veduta distorta u jaffettwa l-mod kif il-parteċipant ikun ipperċepit.

Skrins

52. L-angolu minn fejn tħares u d-distanza minn fejn tħares għandhom ikunu tali li l-parteċipanti kollha jkunu jistgħu jużaw l-istess skrin bl-istess mod.  Il-qies tal-iskrin jista' jkun kbir biżżejjed biex jiżgura li - f'termini tal-angolu minn fejn tħares - il-persuni involuti jistgħu preferibbilment jidhru fl-istess skala bħal f'laqgħa normali.  Għandha tkun tista' tinkiseb riżoluzzjoni minima ta' standards WXGA.  Fir-rigward tal-frejms/sek, jista' jkunu meħtiġin minimu ta' 30 frejms/sek. L-espressjonijiet tal-wiċċ għandhom ikunu jistgħu jintlemħu fil-pront u għandu jkun hemm kumdità viżiva ta' livell għoli.

Kameras

53. Il-kameras preferibbilment għandhom ikunu pożizzjonati f'post fiss u għandu jkollhom diversi pożizzjonijiet pre-stabbiliti għall-ippannjar, għall-inklinazzjoni u l-iffukar; waħda mill-pożizzjonijiet possibbli għandha tkun pre-stabbilita bħala preferenza. Dan jippermetti lill-persuna li tħaddem it-tagħmir biex tibdel il-veduti rapidament mingħajr l-iċken tfixkil għall-proċeduri tal-qorti.  Il-qies tal-angolu tal-kameras li jiffukaw għandu jkun wiesgħa biżżejjed biex jiżgura li l-wiċċ, l-ispallejn u l-bust tal-parteċipant ikunu jistgħu jidhru biċ-ċar. Il-parteċipanti kollha għandhom ikunu jistgħu jiċċaqilqu u jduru lejn persuni oħrajn f'żona ta' 80 x 80 cm mingħajr ma jintilfu mill-istampa.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.