Manwal

3.3.1.  Reġistrazzjonijiet u Użu ta' Dokumenti

62. F'bosta każijiet il-proċeduri b'vidjokonferenzjar ma jeħtieġu l-ebda reġistrazzjoni apparti dawk li ssoltu jsiru għal tali proċeduri.  F'każijiet fejn l-applikazzjoni tal-użu tal-vidjokonferenzjar tipprova wkoll li jkollha l-proċeduri b'vidjokonferenzjar irreġistrati, l-awtorità rikjedenti tkun obbligata torganizza sabiex it-tagħmir tar-reġistrazzjoni jkun ipprovdut lill-awtorità rikjesta meta meħtieġ sabiex ix-xhieda tkun tista' tiġi rreġistrata mill-awtorità rikjesta fil-format korrett.

Ir-reġistrazzjoni vidjo tal-proċedimenti tista' tkun soġġetta għal restrizzjonijiet skont l-Istati Membri involuti.

63. Huwa mistenni li l-partijiet ikunu antiċipaw liema dokumenti ser ikunu meħtiġin waqt il-proċeduri u li huma ser ikunu għamlu kopji disponibbli bil-quddiem għal dawk li qed jipparteċipaw. Il-partijiet għandhom jippruvaw jaqblu dwar dan. Ġeneralment ser ikun aktar konvenjenti li jkun ippreparat pakkett ta' kopji tad-dokumenti bil-quddiem, li l-awtorità rikjedenti għandha mbagħad tibgħat lill-awtorità rikjesta.

Jekk ikun teknikament possibbli, id-dokumenti jistgħu jkunu ppreżentati bl-użu ta' kamera għad-dokumenti separata bħala parti mit-tagħmir tal-vidjokonferenzjar.

64. F'ċerti sitwazzjonijiet, kamera għad-dokumenti ma tkunx mezz biżżejjed għall-iskambju tad-dokumenti. L-użu ta' kamera, pereżempju, mhux possibbli direttament għall-klijent u l-avukat biex jiddiskutu fil-privat id-dokumenti ppreżentati. Għalhekk, kopja ffaksjata tad-dokument tista' tkun disponibbli aktar faċilment.

65. Għall-iskambju tad-dokumenti, il-vidjokonferenzjar jista' jkun issupplimentat b'arkivji jew servers ta' dokumenti kondiviżi.

Dawn il-kapaċitajiet qed jintużaw dejjem aktar għall-kondiviżjoni ta' informazzjoni iżda fil-kuntest tal-ġustizzja jeħtieġ li tingħata aktar attenzjoni biex ikun żgurat li kwalunkwe arkivju bħal dan ikun sigur, disponibbli faċilment għall-partijiet u aċċessibbli biss mill-partijiet awtorizzati konnessi mal-każ. Tali arkivji jistgħu jkunu disponibbli permezz ta' kompjuters fiż-żewġ postijiet tal-awtorità rikjedenti u tal-awtorità rikjesta.

L-aħħar aġġornament: 24/03/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.