Handleiding

3.2. Algemene regelingen en kwaliteitsbeginselen

47. Het videoconferentie-systeem moet zodanig worden opgesteld dat de betrokkenen een accuraat beeld krijgen van hetgeen zich in de locatie op afstand afspeelt.

Wat betreft de kwaliteit van de beeld- en geluidsverbinding moet voldoende recht worden gedaan aan de belangen van de betrokkenen. Bijgevolg moet het video-conferentie-systeem van hoge kwaliteit zijn. Alleen dan zal een verhoor per videoconferentie een redelijk alternatief bieden voor directe confrontatie.

Meer in het bijzonder betekent dit dat beeld en geluid goed op elkaar moeten worden afgestemd en moeten worden weergegeven zonder merkbare vertraging tussen beide. Voorts moeten de uiterlijke verschijning, de gelaatsuitdrukkingen, en gebaren van de betrokkenen duidelijk waarneembaar zijn.

Videoconferentie-apparatuur

48. Om het gebruik van videoconferentie-apparatuur te vergemakkelijken moeten alle apparatuuronderdelen zoveel mogelijk worden gestandaardiseerd, waarbij zoveel mogelijk dezelfde soorten apparatuur en dezelfde configuratie moeten worden gebruikt.

De videoconferentie-apparatuur moet waar mogelijk geïntegreerd worden met de bestaande werkregelingen en infrastructuur in de rechtszaal.

In de rechtszaal moeten de videoconferentie-apparatuur, voor zover mogelijk, zodanig worden geïnstalleerd en gebruikt dat de sfeer van een normale zitting van de rechtbank nagebootst wordt. In de volgende punten, worden de verschillende aspecten van beeld, belichting, geluid en de positie en het gebruik van apparatuur (camera's, microfoons en schermen) besproken.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.