Handleiding

5. Bijlage II – Technische standaarden

79. Conferentieapparatuur voor beeld- en geluidscommunicatie, moet voldoen aan de minimum¬standaarden van de industrie om interoperabiliteit (lokaal en wereldwijd) mogelijk te maken. Hierna volgen gangbare industriestandaarden (hoofdzakelijk van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU)).

Video

80. H.320 en H.310 standaarden voor Video via een ISDN-lijn. Deze standaarden omvatten richtsnoeren voor beeldcompressie en  transmissie en voor geluids- en controlesignalen. Wanneer een videosysteem van een fabrikant in een videoconferentie wordt gebruikt in combinatie met een systeem van een ander merk, vallen beide systemen automatisch terug

op de gemeenschappelijke H.320-standaard. H.310 is de standaard voor snellere ISDN verbindingen.

81. H.323 Standaard voor Video over het internet. De H.323 standaard ondersteunt audio-, video-, en datacommunicatie over op een protocol gebaseerde internetnetwerken. Door te voldoen aan H.323, zijn multimediaproducten en  applicaties van uiteenlopende oorsprong interoperabel, waardoor gebruikers kunnen communiceren zonder zich zorgen hoeven te maken over compatibiliteit.

Dataconferentie

82. T.120 Standaard voor Dataconferentie. De T.120 is een protocol voor datasharing bij multipoint datacommunicatie in een multimedia conferentieomgeving. Het maakt whiteboarding, bestandsoverdracht, grafische voorstellingen en applicatiesharing mogelijk.

Beeld en Geluid

83. H.263 and H.264. Standaard voor beeldkwaliteit van 30 beelden per seconde Common Intermediate Format(CIF) met 336 tot 384 kbps (kilobits per seconde). De standaard van 30 beelden per seconde garandeert een beeld dat uitzendkwaliteit benadert. Voorbeelden van standaarden van de ITU die aan die vereisten voldoen zijn H.263 en H.264.

84. H.239 - Beeld-in-Beeld (PIP) Met Beeld-in-Beeld of DuoVideo H.239 kan de codec ten minste twee beelden op het scherm tonen.

85. Standaarden voor audiocodering: G.711 (pulscodemodulatie (PCM) van stemfrequenties), G.722 (7 kHz audiocodering in 64 kbit/s); G.722.1 (weinig complexe codering bij 24 en 32 kbit/s voor handenvrije werking in systemen met weinig frameverlies).

86. Microfoons voor echo-onderdrukking met een frequentierespons van 100 tot 7000 Hz, audiomute, aan/uit-schakelaar en full-duplex audio.

87. H.281 - protocol voor het besturen van camera's op afstand voor videoconferenties die H.224 gebruiken H.281 is de standaard voor het protocol voor het besturen van lokale camera's en camera's op afstand voor ISDN- (H.320) videoconferentie, voor camera('s) met pan-, tilt- en zoomfunctie, zowel manueel als met vaste instellingen.

Kanalen, Bandbreedte en bridge-verbindingen

88. Room-videoconferencingsystemen met ISDN moeten minimaal 6 kanalen hebben en videosystemen die als enige applicatie op een personal computer of een groter room-systeem draaien moeten voldoende capaciteit hebben om 3 ISDN-lijnen te gebruiken. Die capaciteit is noodzakelijk om tot 384 kbps bij 30 beelden per seconde te komen. Over het algemeen geldt: hoe groter de bandbreedte van de aangesloten circuits en hoe groter de verwerkingskracht van de codec, hoe beter de beeldkwaliteit, met name op grote schermen.

89. H.261, H.263 en H.264 standaarden voor codecs De voornaamste functie van de codec is het comprimeren en decomprimeren van beeld en geluid. Met een apparaat dat algemeen bekend is onder de naam "distributie versterker", kan vanaf een single outputsysteem identieke output naar meerdere apparaten worden gestuurd.

90. Standaarden van de Bandwidth On Demand Interoperability Group (BONDING) (alleen ISDN en H. 320) voor inverse multiplexers. Inverse multiplexers bundelen afzonderlijke 56K- of 64K-kanalen om meer bandbreedte te creëren, hetgeen een betere beeldkwaliteit oplevert.

91. H.243 - H.320/H.323 standaard voor bridge-technologie. Multipoint bridge-apparatuur wordt besproken bij de standaard H.243. De multipoint-bridge brengt een verbinding tot stand tussen alle deelnemers door het mogelíjk te maken dat een videoconferentie-systeem op meer dan twee locaties wordt aangesloten.

92. H.460 is een standaard om H.323 videoconferentie-verkeer door firewalls en network address translation (NAT) heen te laten komen. H.460.18 en H.460.19 zijn standaarden die H.323-apparaten in staat stellen gegevens en media uit te wisselen door NAT en firewalls heen.

Laatste update: 17/11/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.